Ny bandepakke skal sikre mere tryghed for danskerne

Af Søren Pape Poulsen, partileder og justitsminister

Jeg er meget glad for og stolt over, at det netop er lykkedes os at skabe flertal for en politisk aftale, der sætter rockere og bandemedlemmer længere tid bag tremmer – og dermed kommer til at betyde mere tryghed for danskerne i hele landet. ’Bander bag tremmer’ hedder aftalen – og det er kort og godt også det, pakken handler om.

Det er dårlige nyheder for de kriminelle bandemedlemmer, men det er godt nyt for alle lovlydige danskere, og det er selvfølgelig dem, mit personlige og mit politiske kompas opererer efter.

I 2016 har vi set en forøget forråelse af rocker- og bandekriminaliteten. Det har ført til, at antallet af rocker- og banderelaterede skudepisoder på offentlige steder er blevet mere end tredoblet fra 2015 til 2016, og at lovlydige borgere gentagne gange har været i fare for at komme i skudlinjen.


Vi skærper indsatsen

Vi kommer med den nye bandepakke til at jagte de kriminelle hårdere og mere intenst end i dag, og jeg vil gerne fremhæve tre konkrete områder, hvor vi skærper indsatsen.

Vi hæver straffene markant i sager, hvor der er brugt skydevåben eller eksplosivstoffer på offentligt tilgængelige steder. Helt op til 50 procent.

Vi indfører et stop for prøveløsladelse, med mindre de dømte rockere eller bandemedlemmer frivilligt indgår i et exitprogram.

Og sidst men ikke mindst indfører vi et opholdsforbud efter end afsoning. Det betyder, at når man får en dom for sin kriminalitet, så må man ikke opholde sig tilbage i sit kriminelle område i en årrække. Det skal gøre det sværere for de hårdkogte kriminelle at vende tilbage til deres kriminelle aktiviteter, som typisk er bundet op på deres sædvanlige geografiske områder.


Hårdt mod hårdt

Med denne aftale sætter vi hårdt mod hårdt, og målet er klart: Borgernes tryghed og sikkerhed skal sikres. Rockere og bandemedlemmer skal holdes i fængslerne så længe som muligt, så de ikke kan chikanere, true og skyde på almindelige borgere, og det skal have vidtrækkende og omfattende konsekvenser, hvis man vender fællesskabet ryggen for at blive rocker eller medlem af en bande.

Det her er en god dag for lovlydige borgere i Danmark, og jeg vil gerne takke både mine regeringsmakkere fra Venstre og Liberal Alliance samt Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og SF for at være med til at tage ansvar for danskernes sikkerhed og tryghed.