K opfordrer landets kommuner til at deltage i nyt skoleforsøg

Landets kommuner kan nu ansøge om, at deres lokale folkeskoler bliver en af de 50 forsøgsskoler, som regeringen i et rammeforsøg vil give mere fleksible muligheder for at tilrettelægge skoledagen. K støtter selvfølgelig op om initiativet og opfordrer landets kommuner til at søge.

”Siden folkeskolereformen blev vedtaget, har vi konservative gang på gang ønsket mere fleksibilitet til kommunerne. Måske er skoledagene nogle steder for lange, og måske skal mere faglighed prioriteres højere, og derfor glæder vi os til at se, hvilke muligheder dette giver skolerne rundt omkring i landet,” udtaler den konservative undervisningsordfører Brigitte Klintskov Jerkel.

De nye forsøg skal foreløbigt løbe i to år, men hvis interessen er til stede, og hvis resultaterne følger med, er man i Det Konservative Folkeparti åbne over for at udvide ordningen yderligere, påpeger Jerkel.

”Dette er et godt og nødvendigt skridt på vejen mod en bedre og mere målrettet hverdag i landets folkeskoler. Det er vist ikke nogen hemmelighed, at den nye understøttende undervisning, som har høstet kritik for ikke at være faglig nok, aldrig har været designet helt efter vores hoved. Derfor er vi selvfølgelig særligt interesserede i, om nogle skoler vil konvertere UU-timerne til bedre indhold – eksempelvis turboforløb for fagligt svage elever eller andre pædagogiske tiltag, der kan styrke fagligheden,” mener Brigitte Klintskov Jerkel.

Regeringen understreger i øvrigt, at eventuelt besparede midler skal bruges krone til krone på at højne kvaliteten i skolen på andre måder.

”Dette er netop ikke en spareøvelse. Pointen er at give mere frihed til skolerne til selv at indrette skoledagene mest hensigtsmæssigt, og først og fremmest handler det om at få mere faglighed i folkeskolen,” afslutter Jerkel.

For yderligere kommentarer, kontakt undervisningsordfører Brigitte Klintskov Jerkel på 61 62 49 15.