Nu sikrer vi bedre forhold for ordblinde unge

Af Brigitte Klintskov Jerkel, uddannelsesordfører for Det Konservative Folkeparti

 

Uanset hvilke udfordringer man har, skal man have muligheder for at uddanne sig. Det skal ikke være sådan, at fordi man har problemer med at læse eller skrive, så forhindres man i at tage en uddannelse. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi nu præsenterer et ordblindespor, der hjælpe ordblinde bedre gennem uddannelser og fjerne nogle af de problemer, som ordblinde møder.

 

Den ordblinde i centrum

I dag eksisterer der en række strukturelle problemer i uddannelsessystemet, der betyder, at ordblinde ikke kan gennemføre en uddannelse på lige fod med andre.

Eksempelvis har ordblinde i dag ikke adgang til de nødvendige hjælpemidler, fordi det betragtes som ‘snyd’. Men det skal være slut.

Med det nye ordblindespor skal der tages udgangspunkt i den enkelte ordblindes behov. Det er vigtigt, at vi ikke ser ordblinde som én stor gruppe, men at vi i stedet dykker et lag dybere og tilbyder en indsats, der er målrettet og beregnet til den enkelte.

Helt konkret vil vi åbne op for brug af flere IT-løsninger og give alle ordblinde adgang til digitale tekster, så de kan få dem læst højt, og så de ikke tabes undervejs i undervisningen.

Det er også vigtigt, at vi så tidligt som muligt udreder, hvem der har skrive- eller læsevanskeligheder, så disse børn kan få særlige forløb, og at lærerne får stillet de nødvendige ressourcer til rådighed.

Ingen skal tabes på gulvet, bare fordi de er ordblinde.