Nyt forsvarsforlig med gode konservative aftryk

Efter måneders forhandlinger er der netop indgået et nyt forsvarsforlig.

I aftalen indgår blandt andet et løft af forsvarsbudgettet, så man i 2023 har hævet budgettet fra 21 til 26 milliarder kroner. Dette er det første løft af Forsvaret i årtier.

Pengene går først og fremmest til at opgradere Hærens 1. brigade til en fuldt funktionel brigade med 4000 mand. Søværnet styrkes ligeledes, og her bliver de tre fregatter udstyret med luftværnsmissiler og sonarer. Og endelig styrkes cyberforsvaret markant.

Aftalen vil få Danmark nærmere den forpligtigelse vi har om at bruge 2% af BNP. Dermed er denne aftale et kæmpe skridt i den rigtige retning.

Med aftalen øger man Forsvarets ansatte med 700 personer, som er spredt over hele Danmark. Det skal styrke samarbejdet mellem Forsvarets enheder og sikre effektiv udførelse af opgaver. Derudover tilføres 500 flere værnepligtige. Det har længe været en konservativt mærkesag, som der er stor glæde over at kunne indfri.

Den nye aftale rummer også andre konservative sejre. Blandt andet er det besluttet, at Officersskolen for lov at blive på Frederiksberg Slot. Det har været af stor vigtighed for Det Konservative Folkeparti, at Officerskolen kunne blive på Frederiksberg, da det er af stor historisk og kulturel betydning for Forsvaret.

Alt i alt er Det Konservative Folkeparti lykkelige over, at vi endelig får vendt lange tiders nedrustning, og begynder at ruste vores fælles forsvar mod nuværende og fremtidige trusler mod vores land.