Her er de konservative aftryk på finansloven 2019

Finansloven for 2019 er på plads.

Den indeholder først og fremmest markante ændringer i tilgangen til kriminelle udlændinge.

– Der er grænser for antallet af udlændinge, Danmark kan håndtere, hvis vi skal opretholde vores stærke fællesskab. Og udlændinge, der misbruger vores fællesskab ved at begå grov kriminalitet, skal naturligvis smides ud, siger partiformand Søren Pape Poulsen.

Foruden stramningen af rets- og udlændingepolitikken byder finansloven på godt nyt til samfundets ældste, som kan se frem til at få flere penge mellem hænderne.

Respekt for loven og vores fælles værdier
Det er en mærkesag for Det Konservative Folkeparti at bekæmpe kriminalitet og sikre danskernes tryghed. Derfor sætter partiet nu hårdt ind over for uønskede udlændinge. Konkret betyder det, at der oprettes et nyt udrejsecenter på øen Lindholm i Stege Bugt. Her skal blandt andet udviste kriminelle, personer på tålt ophold og fremmedkrigere opholde sig, indtil de kan sendes hjem.

– Vi sender de kriminelle udlændinge, der er på tålt ophold ud på en ø, hvor der ikke er andre mennesker, de kan genere. Det er godt for trygheden, og det er godt for de borgere, som har oplevet, hvordan de her mennesker har været meget forstyrrende, fortæller Søren Pape Poulsen med henvisning til de danskere, som bor tæt på Udrejsecenter Kærshovedgård i Midtjylland.

– Der har været for meget uro og utryghed omkring Kærshovedgård. Det er på ingen måde i orden, og vi skylder lokalbefolkningen at gribe ind, siger han.

Desuden skærpes straffen for at rejse ind i Danmark, hvis man har et indrejseforbud.

Samtidig afsættes der penge af til at oprette fængselspladser i udlandet. Som justitsminister er Søren Pape Poulsen allerede i reelle forhandlinger med et land om mulighederne.

– Vi bygger simpelthen fængselspladser i et andet land. Aftalen er ikke på plads endnu, men vi har aldrig været så tæt på som nu. Det ser jeg frem til at arbejde videre med i den kommende tid, så de kriminelle udlændinge kan afsone i et andet land. De behøver ikke sidde her i Danmark, siger Søren Pape Poulsen.

Desuden styrkes indsatsen i de danske havne, lufthavne og ved de grænsenære områder, så der hurtigere kan slås ned på kriminelle, der forsøger at komme ind i landet.

Mere til de ældste og yngste
Det Konservative Folkeparti mener, det skal belønnes, når man har knoklet hele livet. Derfor får folkepensionen fra næste år et løft, samtidig med at den i fremtiden reguleres med lønudviklingen, så de danske pensionister får mere at gøre godt med.

– Det er godt nyt for alle vores pensionister, som fortjener at beholde deres penge, siger børne- og socialminister Mai Mercado.

Men selvfølgelig er penge ikke nødvendigvis lig med mere livsglæde, og desværre er der rigtig mange ældre, som lider af ensomhed. Det ønsker Det Konservative Folkeparti at komme til livs. Derfor afsættes der også 100 millioner kroner årligt frem til 2022, der skal bekæmpe ensomhed blandt ældre.

Det er ikke kun de ældste, der får gavn af finansloven. Det gør de yngste også. For der afsættes en milliard kroner til at sikre de danske børn en bedre start på livet. For de første 1.000 dage af et barns liv er afgørende for, hvordan resten af deres liv udformer sig, og det mener Det Konservative Folkeparti er værd at investere i.

– Der skal ansættes 475 flere uddannede pædagoger og pædagogiske assistenter til dagtilbud med en stor andel af børn fra sårbare og udsatte familier. Og så styrker vi indsatsen med sundhedsplejersken markant, så familier, der har ekstra brug for støtte i højere grad kan få den hjælp, de har brug for, fortæller Mai Mercado.

Hjælp og omsorg, når du har brug for det
Det Konservative Folkeparti arbejder for et mere sammenhængende sundhedsvæsen. Derfor er der på finansloven afsat mere end en halv milliard kroner til at sikre en ny sundhedsreform, der skal styrke det danske sundhedsvæsen yderligere.

– Det betyder, at flere i fremtiden kommer til at overleve kræft. Blandt andet fordi vi udvider HPV-vaccineprogrammet, så det i fremtiden også tilbydes til drenge. Det synes jeg, er rigtig vigtigt, siger gruppeformand Anders Johansson.

Samtidig pointerer han, at psykiatrien styrkes.

– Det er altså nogle af vores mest udsatte borgere, som vi sikrer bedre hjælp til, siger han.

Der afsættes samtidig midler på at forkorte ventelisterne til høreapparater. I dag står 25.000 danskere på venteliste.

250.000 færre girokort fra det offentlige
Det skal være lettere at drive virksomhed i Danmark, og unødvendige regler og bureaukrati skal fjernes. Derfor er det en sejr for Det Konservative Folkeparti, at det såkaldte affaldsgebyr, som 250.000 virksomheder betaler og bruger store ressourcer på at administrere, fjernes.

– Det giver ikke mening, at rigtig mange virksomheder, som ikke engang producerer affald, betaler affaldsgebyr. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi nu kommer af med det gebyr, som alle virksomheder hader. Det er 250.000 færre girokort fra det offentlige, siger erhvervsminister Rasmus Jarlov.

I alt lettes der skatter og fjernes gebyrer for over 400 millioner kroner. Det vil Rasmus Jarlov inden længe lancere en lang række forslag om.

De arbejdsomme studerende kan også glæde sig over den nye finanslov, for nu bliver det muligt at tjene flere penge ved siden af sin SU. De får lov til at tjene 12.000 kroner mere om året.