Klare konservative aftryk på sundhedsudspil

Flere praktiserende læger og et enklere sundhedsvæsen, som sætter patienten i centrum, er tydelige konservative aftryk på regeringens sundhedsudspil.

Familielægen er indgangen til det danske sundhedsvæsen. Det er den praktiserende læge, som kender patienten bedst.

Regeringens sundhedsudspil lægger op til at uddanne 100 flere praktiserende læger. Derudover skal der oprettes 100 ekstra ydernumre. Det betyder, at afstanden imellem de praktiserende læger bliver kortere. Det vil forhåbentligt også betyde, at mange af de 100.000 danskere, der i dag ikke har adgang til en fast familielæge, vil få det.

I Det Konservative Folkeparti arbejder vi for at skabe tryghed og nærhed i sundhedsvæsenet. Vi er derfor glade for, at regeringens sundhedsudspil indeholder en markant styrkelse af de praktiserende læger.

En god start på livet
Det at blive forældre for første gang er for mange en overvældende oplevelse. Derfor fortjener de nye familier tid til at falde til ro, før de skal hjem fra hospitalet.
Regeringens sundhedsudspil lægger op til, at førstegangsfødende får ret til at tilbringe to døgn på hospitalet efter fødslen. Det vil skabe ro og tryghed for de nyfødte og deres forældre – og sikre en god start på livet.

Lettere at få hjælp
Det skal være let for danskerne at få hjælp, når de har brug for det. Derfor vil regeringen oprette et nyt lægevagtsnummer, ligesom vi kender det fra alarmcentralen og vagtcentralen, som skal gøre det enklere at få kontakt til vagtlægen.

Endelig lægger aftalen op til et mere sammenhængende patientjournalsystem. Det vil gøre det lettere for sundhedspersonalet at yde den bedste behandling, og det vil samtidigt gøre behandlingen mere effektiv. I Det Konservative Folkeparti mener vi, at det er sund fornuft.

Nærhed og tryghed i sundhedsvæsenet er en afgørende mærkesag for Det Konservative Folkeparti. Derfor er vi glade for, at regeringen præsenterer et sundhedsudspil, som indeholder klare konservative aftryk.