Indsatsen mod pædofili skal styrkes

Seksuelle overgreb er en af de værste og mest modbydelige forbrydelser, der findes. Forbrydelsen kan påvirke offeret resten af livet og ødelægge unge og håbefulde liv.

Foruden at hjælpe de børn, der bliver ofre for de grove overfald, er det derfor afgørende at sætte hårdt ind mod gerningspersonerne.

Der har desværre været en række sager med pædofilidømte, som har gentaget deres forbrydelse efter udstået straf.

Det skal der laves om på, og derfor styrker regeringen nu indsatsen mod pædofili markant.

– Ét overgreb er et ét overgreb for meget. Derfor ændrer vi nu reglerne, så vi bedre kan gribe ind i tide, siger justitsminister og partiformand Søren Pape Poulsen.

Konkret består regeringens forslag af syv initiativer:

 • Flere forbud til pædofilidømte mod at være sammen med børn
  I dag kan pædofilidømte få et forbud, hvis der vurderes at være nærliggende fare for, at vedkommende vil begå en ny lignende forbrydelse. Fremover kan en pædofilidømt få et forbud, hvis det blot vurderes, at der er fare for at begå lignende forbrydelse.
 • Forbud uden tidsbegrænsning til pædofilidømte
  I dag er der i de fleste tilfælde en tidsbegrænsning på de dømtes forbud. Det skal fremover fjernes, så der som udgangspunkt ikke er nogen begrænsning på forbuddenes varighed.
 • Rækkevidden og omfanget for forbud udvides
  En dømt kan i dag kun få et forbud mod at opholde sig eller færdes i et afgrænset område i nærheden af gerningsstedet. Det skal udvides, så det også kan gælde områder, hvor der er fare for, at den dømte begår nye lignende lovovertrædelser.
 • Hårdere straf for overtrædelse af forbud
  Det foreslås, at straffen for at overtræde et forbud hæves til fængsel ind til to år. I dag lyder den på fængsel på indtil fire måneder.
 • Øget behandling af pædofile i fængslerne
  Pædofile tilbydes i dag behandling i fængslerne. Mange nægter dog at modtage behandling. Indsatsen for denne gruppe skal øges, så flere deltager i behandlingsforløbene.
 • Styrket myndighedsindsats i forbindelse med løsladelse
  I dag er der ingen regler om, at politiet skal orienteres, når en pædofilidømt løslades efter at have afsonet sin straf. Det bliver de fremover. Samtidig skal politikredsene orientere hinanden internt, hvis en pædofilidømt flytter fra en landsdel til en anden.
 • Styrket tilsyn med pædofilidømte med forbud og nye redskaber til politiet
  Politiet skal fremover kunne føre uanmeldt tilsyn med, om de pædofilidømte overholder deres påbud. Blandt andet skal de have mulighed for at gennemsøge den dømtes computer for internetadfærd og søgehistorik.

– Vi skal gøre alt for at sikre, at det ikke finder sted. Vi skylder vores børn og unge at tage alle midler i brug for at forhindre fremtidige overgreb, siger Søren Pape Poulsen.

Det forventes, at der vil blive fremsat et lovforslag om blandt andet uanmeldt tilsyn med pædofilidømte i begyndelsen af næste år. Derudover er Rigspolitiet og kriminalforsorgen allerede blevet bedt om at igangsætte de initiativer, som ikke kræver lovændringer.