Udspil skal sikre Danmark en stærk hovedstad

Danmark skal også i fremtiden have et hovedstadsområde, hvor det er attraktivt at bo, arbejde og drive virksomhed. Derfor præsenterer regeringen med den konservative erhvervsminister Rasmus Jarlov i spidsen nu et udspil, som har til hensigt at styrke hovedstaden markant.

– Med udspillet sætter vi retningen for hovedstadens udvikling frem mod 2030, og giver hovedstadsområdet en vitaminindsprøjtning. Hovedstadens udvikling vil fortsat skulle understøttes med yderligere politiske beslutning i de kommende år, men med udspillet her gennemfører vi både nogle initiativer her og nu, og lægger sporene for udviklingen på den lange bane, lyder det fra Rasmus Jarlov.

– Regeringen har gjort et stort stykke arbejde for yderområderne, men vi vil også gerne have, at hovedstadsområdet udvikler sig, siger han.

Danmarks Statistik estimerer, at der frem mod år 2030 vil være 200.000 flere borgere i hovedstadsområdet. Det er udspillets mål er at imødekomme den store befolkningsvækst og på sigt resultere i flere boliger, bedre mobilitet, nye arbejdspladser og nye grønne områder. Konkret leverer det svar på fire udfordringer, som hovedstaden står over for det kommende årti:

  • Hvordan får vi plads til 200.000 flere borgere?
  • Hvordan skaber vi gode rammer for vækst og viden?
  • Hvordan undgår vi trængsel?
  • Hvordan bliver hovedstaden aktiv, levende og grøn?

Nye byområder og øer anlægges
Sløret er i forvejen blevet løftet for en del af de større initiativer i planen. Det gælder blandt andet aftalen om den nye bydel Lynetteholmen, som på sigt skal rumme 35.000 nye boliger samt udvidelsen af Avedøre Holme, hvor der skal anlægges ni øer, der i fremtiden skal være et kraftcenter for forskning, udvikling og moderne håndtering af særlige virksomhedsområder.

Men fremtidens udfordringer skal findes på tværs af alle 34 kommuner i hovedstadsområdet. Derfor udvides de såkaldte ”byfingre” i Køge, Solrød, Roskilde, Hillerød og Helsingør, så kommunerne får nye byudviklingsmuligheder for boliger og erhverv.

Regeringen ønsker således at modernisere Fingerplanen, så kommunerne får bedre muligheder for at skabe plads til de mange nye borgere, der flytter til hovedstadsområdet de kommende år.

– På den ene side ønsker vi at værne om de grundlæggende principper i Fingerplanen, der siden 1947 har sikret en hensigtsmæssig udvikling omkring S-tognettet for at sikre god mobilitet og let adgang for alle til grønne områder. På den anden side har vi lyttet til kommunernes ønsker om mere fleksible muligheder for byudvikling, så vi sikrer bedst mulige rammer for udvikling i hele hovedstadsområdet, siger Rasmus Jarlov.

Læs mere om regeringens hovedstadsudspil på www.regeringen.dk.