Grønne trepartsforhandlinger skal få Danmark i mål på klima

Det Konservative Folkeparti foreslår en ny klimalov, som indeholder grønne trepartsforhandlinger mellem regeringen, erhvervslivet og et styrket klimaråd.

Den grønne omstilling kommer ikke af sig selv. Det kræver en stålsat indsats, hvis vi skal nå målet om, at Danmark i 2050 skal være et samfund, der ikke udleder mere CO2, end vi optager. 

Det Konservative Folkeparti foreslår derfor en ny klimalov, som skal sikre, at Danmark når klimamålene. Den nye klimalov skal indeholde femårige delmål for Danmarks CO2-udledning for en periode på i alt 15 år. Målene fastsætter regeringen, erhvervslivet og klimarådet sammen i såkaldte grønne trepartsforhandlinger.

– Vi vil lave en grøn trepart, hvor regeringen, erhvervslivet og et nyt styrket klimaråd sammen skal finde løsninger og sammen skal finde ud af, hvordan vi bedst når målene i Paris-aftalen, siger partiformand Søren Pape Poulsen.

Klimabudgetter på sektorniveau

Danmark skal stå sammen om at nå klimamålene. Derfor er det også vigtigt, at de berørte parter sidder med omkring bordet, når klimabudgettet skal lægges. Det gælder ikke mindst virksomhederne, som har en vigtig rolle at spille i den grønne omstilling.

Målet med de grønne trepartsforhandlinger mellem regeringen, erhvervslivet og Klimarådet er, at parterne enes om femårige klimamål på sektorniveau. Det vil sige, at hver sektor forpligter sig til et konkret klimamål, som den skal nå i perioden. På den måde sikrer vi, at målene er realistiske, og at beslutningerne ikke træffes hen over hovedet på dem, der skal føre planerne ud i livet.

Styrkelse af klimarådet

De fremmeste eksperter i landet på klimaområdet sidder repræsenteret i Klimarådet. Det Konservative Folkeparti ønsker, at fagkundskaben taler med en stærk stemme i forhandlingerne.

Forslaget betyder, at Klimarådet fremover skal sidde med omkring bordet og forhandle med regeringen og erhvervslivets organisationer i modsætning til i dag, hvor Klimarådet udelukkende er et rådgivende organ for regeringen.

Hvis Klimarådet skal indgå i forhandlingerne på lige fod med regeringen og erhvervslivets organisationer, så er det også nødvendigt, at Klimarådet har en stærk organisation bag sig. Derfor foreslår Det Konservative Folkeparti også, at Klimarådets budget øges.

Først med klimalov

Det Konservative Folkeparti var det eneste borgerlige parti, der stemte for den nuværende klimalov, som blev vedtaget i 2014. Nu er tiden inde til at vedtage en ny klimalov, som sikrer, at Danmark kommer i mål med ambitionen om at være et samfund, der samlet set ikke udleder mere CO2 end vi optager i 2050.

– Diskussionen om klima er ikke bare noget, der foregår på papir og i mødelokaler for os konservative. For os er det generationskontrakten. Der er det, at vi skal give en klode videre i ligeså god eller bedre stand, som vi fik den. Det skal vi gøre for vores børn, og det skal de gøre for deres børn, siger Søren Pape Poulsen.

Læs mere om de konservative visioner for klimaet på www.konservative.dk/klimalov

ARVE Error: Invalid URL https://konservative.dk/wp-content/uploads/sites/8/2019/02/Søren-Pape-Ny-Klima-Lov-16x9.mp4 in mp4

For yderligere kommentarer, kontakt partiets pressetjeneste på 70 70 28 21.