Flere udlændinge skal i arbejde

To nye udlændingeforslag fra Det Konservative Folkeparti skal få flere udlændinge væk fra offentlig forsørgelse og ind på arbejdsmarkedet.

I Danmark skal man forsørge sig selv, hvis man kan. Det er et rimeligt krav at stille til hinanden. Også til udlændinge. Desværre er der alt for mange udlændinge, der ikke arbejder, men som bliver forsørget af det offentlige. Særligt kvinder med ikke-vestlig baggrund står uden for arbejdsmarkedet.

I gennemsnit er kun 46 procent af de ikke-vestlige indvandrerkvinder i beskæftigelse. Og ikke-vestlig indvandring og efterkommere koster varigt Danmark 33 milliarder kroner om året.

Det vil Det Konservative Folkeparti have et opgør med.

To forslag skal få flere udlændinge med ikke-vestlig baggrund ud på arbejdsmarkedet. Det Konservative Folkeparti vil hæve den såkaldte 225-timersregel til 365 timer om året samt udvide den succesfulde IGU-ordning.

Færre timer end en flaskedreng
Med en ny 365-timers-regel, skal man arbejde i alt 365 timer om året for at kunne få udbetalt den fulde kontanthjælp. Som det er i dag, kan man nøjes med at arbejde 225 timer om året. En udvidelse af det årlige timekrav vil have en særlig positiv effekt på ikke-vestlige indvandrerkvinder.

– 365 timer om året er mindre, end hvad en flaskedreng må arbejde efter skoletid. Det er et helt rimeligt krav vi stiller her, for vi skal altså have de her kvinder ud og arbejde. Det er sådan, man bliver en del af det danske samfund. Og der sker altså ikke noget magisk, når man krydser den danske grænse. Man mister ikke lige pludselig evnen til at arbejde, siger partiformand, Søren Pape Poulsen.

Succesfuld ordning skal udvides
Partiet vil også udvide den succesfulde IGU-ordning, der siden 2016 har fået mange flere flygtninge og indvandrere i arbejde, end man så inden ordningen trådte i kraft. Det Konservative Folkeparti vil udvide ordningen, så der ikke er nogle alders- eller opholdskrav – fremover skal ordningen være åben for alle på integrationsydelse. Det skal ske med en aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter.

Vi skal bryde mønstret
Ordningen har formået at få mange mandlige flygtninge og indvandrere i arbejde. Men kvinderne halter stadigvæk bagefter, og det er ifølge partiformanden et problem. Særligt når det kommer til børnene og fremtidens Danmark:

De her mødre er forbilleder og har selvfølgelig håb og drømme for deres børn som alle andre. Men mødrene er selv nødt til at komme i gang med at arbejde, hvis vi skal bryde mønstret i nogle af disse ikke-vestlige indvandrermiljøer og have et fremtidigt Danmark uden parallelssamfund.