Konservativ finanslov vil skabe 34.000 arbejdspladser

Der er brug for en sikker borgerlig stemme i dansk politik, der prioriterer at skabe nye arbejdspladser, lette skatten, styrke kernevelfærden og give danskerne økonomisk frihed og fremgang.

Med vores nye finanslovsforslag kan vi sammen skabe ca. 34.000 varige arbejdspladser og øge BNP med ca. 36 milliarder kroner i 2025. Det vil gøre hele Danmark rigere. Samtidig bruger vi flere penge på ældre og sundhed, fordi vi vil sikre kernevelfærden – også i krisetider. Det kan lade sig gøre, fordi vi er villige til at prioritere.

Vi sænker skatterne og styrker konkurrenceevnen
For eksempel vil vi gradvist sænke selskabsskatten fra 22 til 19 procent over tre år. Det er ikke kun godt for virksomhederne, men sikrer også alle indkomstfremgang – uanset lønniveau. Vi vil hæve beskæftigelsesfradraget, trække 100.000 danskere ud af topskatten allerede næste år og fjerne modregningen i folkepensionen for aktive pensionister.

I dag betaler alt for mange lønmodtagere topskat. Står det til os, så skal 100.000 lønmodtagere hives ud af topskatten til næste år. Og så skal vi have udbetalt de sidste to ugers feriepenge, uden at det regnes ind i topskatten, siger Søren Pape Poulsen.

I alt vil partiet lette skatten med godt 6 milliarder kroner i 2021. Det skaber varige arbejdspladser og gør Danmark rigere.

Vi har brug for, at der bliver skabt nye arbejdspladser. Vi viser samtidig, at vi godt kan sænke skatterne, samtidig med at vi investerer i mere tryghed, sundhed og giver de ældre mere frit valg, siger Søren Pape Poulsen.

Vi prioriterer ældre, politi og sundhed
Vi skal fortsætte reformerne for at gøre os rigere, men også for at sikre velfærden. Næsten 140.000 danskere står uden familielæge. Psykiatrien oplever et stigende pres fra flere sider, herunder en stor stigning i andelen af børn og unge, som får en psykiatrisk diagnose. Læg hertil dokumentaren om Else, som viste, at ældre ikke bliver behandlet med den respekt, som alle fortjener. Alle har ret til en god alderdom. Men der findes desværre steder, hvor vores ældre ikke behandles med den omsorg og respekt, som de fortjener. 

Fordi man er blevet ældre, så har man ikke mistet behovet og lysten til at bestemme over sit eget liv. Derfor vil vi give de ældre større medbestemmelse over, hvilken service de ønsker i deres dagligdag. Når vi fordobler klippekortsordningen, så garanterer vi alle hjemmeplejebeboere 1 times hjælp om ugen, som de selv råder over, siger Søren Pape Poulsen.

Samtidig står Danmark overfor en af vores tids største udfordringer. At gennemføre en grøn omstilling, der ikke samlet gør os fattigere og sender virksomheder ud af landet. Ligesom på sundhedsområdet vil dette kræve, at vi klogt investerer flere penge i at løfte opgaven.

Det kan lade sig gøre, fordi vi er villige til at prioritere i de offentlige udgifter. Det Konservative Folkepartis finanslov er gennemregnet og fuldt finansieret. Beregningen af provenu, BNP og beskæftigelseseffekter bygger på Finansministeriets regneprincipper. Store dele af finansieringen findes ved at tilbagerulle regeringens politik. Det Konservative Folkeparti ønsker blandt andet, at kontanthjælpsloftet genindføres, Arne-pensionen afskaffes og jobcentrene effektiviseres.

Læs hele Det Konservative Folkepartis finanslovsforslag på følgende link.
”En borgerlig vej for fremtidens Danmark – Mere tryghed, skattelettelser og flere arbejdspladser”

For yderligere kommentarer kontakt:
Søren Pape Poulsen igennem særlig rådgiver Simon Gosvig: 61 62 48 78
Finansordfører Rasmus Jarlov: 61 62 46 41