En folkeskole der er god for alle

En god start på livet kræver, at børn bliver fagligt dygtige og alment dannede, når de går i skole. Det er ikke i tilstrækkelig grad tilfældet i dag.

Cirka hver tiende elev forlader fortsat folkeskolen uden at have bestået dansk og matematik. Det er alt for mange, som dermed ikke har kundskaber til at kunne begå sig – hverken i uddannelsessystemet, på arbejdsmarkedet eller som borgere i et demokratisk samfund.

Folkeskolereformen har dermed ikke leveret på dens løfter. De store udfordringer, som folkeskolen stod overfor for 10 år siden, er ikke blevet løst.

Det skyldes, at alt for mange ressourcer er blevet spildt på initiativer, som har fokuseret på at levere meget undervisning af for dårlig kvalitet: understøttende undervisning, tvungne lektiecafeer og en for lang skoledag. Forsøget på at indføre en heldagsskole har på den ene side svigtet de bogligt dygtigste elever, der har savnet faglige udfordringer. Den har på den anden side også svigtet de elever med særlige udfordringer og behov, som har svært ved at passe ind i den konventionelle undervisning. Begge dele fører til mistrivsel blandt for mange elever.

For at vi kan give alle børn en bedre skolegang, ønsker vi ændringer af folkeskolen. Ikke revolutioner, der kaster landets skoler ud i nye risikable omstillinger. Men hårdt trængte ændringer, der målrettet adresserer de udfordringer, som skolereformen har efterladt uløst.

Med otte konkrete forslag vil vi skabe en folkeskole, som udfordrer alle elever, der hvor de er.

Læs det konservative udspil her