23. årgang | nr. 1 | april 2018
Del via:

Bendt Bendtsen: Jeg gik til valg på at passe på Danmark i EU

Da Bendt Bendtsen blev genvalgt i 2014, var det for at passe på danske interesser i EU. Danske virksomheders vilkår er centralt for Bendt Bendtsens virke som ene dansker i EPP, og vedbliver med at være det tre år inde i valgperioden.

Det parlamentariske arbejde i Europa-Parlamentet påvirker ikke blot Danmark, men også resten af Europa. Her er danskerne og det borgerlige Danmark repræsenteret af den erfarne Bendt Bendtsen, der har været medlem af Europa-Parlamentet siden 2009. På trods af at være godt i gang med sin sidste valgperiode, mangler Bendtsen ikke sager at fordybe sig i.

EU skal være fri af Putins gas
Spørger man ham om, hvad der er den vigtigste sag for ham i denne periode, er han ikke i tvivl. Det er den nylige vedtagelse af EU’s nye bygningsdirektiv, som Bendtsen har været forhandlingsansvarlig for.
EU’s samlede bygningsmasse skal være mere energieffektiv, og direktivet sætter et mål om, at eksisterende bygninger i EU skal gøres energineutrale inden år 2050.

– 40 procent af den energi, vi bruger i EU, bruges i vores bygninger, så det er nødvendigt, at de gøres mere energieffektive, hvis vi vil sikre et bedre klima og nå vores internationale klimamålsætninger mest omkostningseffektivt. Det er det, jeg har arbejdet meget intenst for det seneste år, fortæller Bendt Bendtsen.

Gevinsterne ved det nye direktiv stopper dog ikke ved de miljømæssige fordele, understreger Bendt Bendtsen:

– Hvis vi ønsker at gøre EU fri af Putins gasog Mellemøstens olie, samtidig med at vi får skabt grønne arbejdspladser både i Danmark og resten af EU, så er bygningsdirektivet den rette vej at gå, siger Bendt Bendtsen.

Ros fra byggebranchen
Direktivet modtager ros fra den danske byggebranche. Dansk Byggeri udtrykker stor tilfredshed med aftalen:

– Den nye aftale sender et klart og vigtigt signal til de danske politikere, når de skal forhandle en ny energiaftale på plads i det nye år. Energieffektivisering af vores bygninger er ikke til at komme uden om i omstillingen af energisystemet frem mod 2050 og ikke nok med, at omstillingen bliver billigere, så er der et kæmpe potentiale for eksport af energieffektive løsninger til resten af EU, siger Bendt Bendtsen.

Europa-Parlamentets industriudvalg vedtog i øvrigt direktivet med 52 ud af 61 afgivne stemmer, og den brede tilslutning har glædet Bendt Bendtsen, for det betyder, at aftalen er langtidsholdbar.

Fokus på små og mellemstore virksomheder
Selvom bygningsdirektivet har fyldt meget i kalenderen, er der dog rigeligt med andre sager på bordet. Bendt Bendtsen sidder blandt andet som formand for SME Europe, en organisation affilieret med den kristendemokratisk-konservative EPP-gruppe i Europa-Parlamentet, der kæmper for at sikre bedre vilkår for små og mellemstore virksomheder i EU.

I indeværende periode er Bendt Bendtsen også med til at drive realiseringen af EU’s energiunion, så eksempelvis dansk vindenergi kan sælges på det tyske marked. Og så arbejder han for, at EU’s forbud mod sælfangst heller ikke i fremtiden kommer til at gælde Grønland, således at grønlænderne stadig kan sælge deres varer i det indre marked:

– Jeg gik til valg på at passe på Danmark i EU, og derfor er det vigtigt for mig at sikre de bedst mulige vilkår for dansk erhvervsliv. Ikke bare for Danmark i snæver forstand, men det gælder hele Rigsfællesskabet, siger Bendt Bendtsen.

2018 bliver endnu et travlt år for Bendt Bendtsen, der som ene dansker i EPP, Europa-Parlamentets største gruppe, får hænderne fulde med vigtige sager, både for Danmark og for resten af EU.

Del via:

Energieffektivisering af vores bygninger er ikke til at komme uden om i omstillingen af energisystemet frem mod 2050. Og ikke nok med, at omstillingen bliver billigere – der er et kæmpe potentiale for eksport af energieffektive løsninger fra Danmark til resten af EU. – Bendt Bendtsen. 

Del via: