Forside|Nyt sundhedsudspil: MERE OMSORG OG ET STÆRKERE SUNDHEDSVÆSEN

MERE OMSORG OG ET STÆRKERE SUNDHEDSVÆSEN

Alle danskere skal have deres egen familielæge, flere skal overleve kræft, vores børn skal sikres en sund fremtid, den mentale sundhed skal styrkes, der skal flere jordemødre på fødegangene, og så skal vi gøre op med brodne kar i alternativ behandling. Det er nogle af nøglepunkterne i det nye sundhedsudspil fra Det Konservative Folkeparti.

Herunder får du et udpluk af initiativerne og et link til det samlede udspil.

 

Læs hele det konservative sundhedsudspil her

Mere omsorg og et stærkere sundhedsvæsen

En familielæge, som kender dig

Familielægen er rygraden i vores sundhedsvæsen. Det er vores egen læge, som kender os og vores sygdomshistorik. Det giver tryghed – og endda også højere patienttilfredshed. Desværre står over 126.000 borgere i 2021 uden en familielæge. Det kan vi ikke acceptere. Vi vil derfor uddanne 1.500 flere familielæger, så alle danskere har en familielæge. Konkret øger vi optaget på speciallægeuddannelsen i almen medicin til 400 pladser i perioden 2022-2027. Det vil sikre alle danskere en familielæge, ifølge PLO.

Flere skal overleve kræft og andre livstruende sygdomme

Kræft er den hyppigste dødsårsag i Danmark. Faktisk rammes cirka 125 danskere hver eneste dag af kræft. Og kræft tager ikke højde for dit postnummer. Men desværre er der store regionale forskelle på, hvor hurtigt kræftpatienter kommer til behandling. Derfor ønsker vi at nedsætte et lærings- og kvalitetsteam, som skal sikre, at erfaringer fra de regioner, som klarer sig bedst, bliver spredt til de regioner, som klarer sig dårligst. Og så ønsker vi af investere 100 millioner kroner til forskning i kræft og andre alvorlige sygdomme i 2022.

En ny sundhedsreform

Danmark har brug for en ny sundhedsreform. Alt for mange borgere oplever at falde mellem to stole i sundhedsvæsenet, fordi der ikke er den nødvendige sammenhæng og samarbejde mellem sygehusene, kommunerne og de praktiserende læger. Vi ønsker og støtter derfor, at strukturen omkring sundhedsvæsenet skal opbygges omkring klynger ved hvert af landets 21 akuthospitaler, hvor kommuner, hospitaler og de praktiserende læger skal indgå i forpligtende fællesskaber – og hvor disse klynger også skal måles på, at sundheden rykkere tættere på borgerne.

En sundere fremtid for vores børn

Det er altid bedre at undgå sygdom end at behandle den. Derfor vil vi gave en ny forebyggelseskommission, som skal undersøge, hvordan vi forebygger de mest udbredte sygdomme i Danmark og komme med forslag til forebyggelse for 250 millioner kroner årligt i årene efter 2022. Vi ønsker også, at stramme den differentierede aldersgrænse for køb af alkohol, således at børn og unge kun må købe alkohol med en styrke på 7 procent eller derunder. Og så ønsker vi, at flere skal have mulighed for en HPV-vaccine. Derfor foreslår vi, at sundhedsmyndighederne skal fremlægge modeller for, hvordan vi øger tilslutningen til HPV-vaccinerne.

Den mentale sundhed skal styrkes

Flere og flere rammes af mentale diagnoser. Særligt børn og unge. Det skal vi have gjort noget ved. Derfor ønsker vi at nedsætte en børne- og ungekommission, som skal give et mere solidt vidensgrundlag om årsager til, at unge ender i psykiatrien, og hvordan det kan forebygges, og hvordan det sikres, at udredningen af børn og unge med mistanke om psykiske lidelser sker tidligere og bliver mere ensartet. Vi ønsker også at oprette 400 ekstra sengepladser i psykiatrien over tre år. Og så foreslår vi at uddanne flere 90 flere speciallæger i psykiatri og børnepsykiatri.

Alternativ behandling

Urtete, der helbreder kræft. Tarmskylning mod depression. Healing, som kurerer parkinson. Det er tre eksempler på alternative behandlere, der tilbyder behandling mod noget, de ikke kan behandle. Det er dybt amoralsk at udnytte syge menneskers desperation og franarre dem penge ved at lyve om urteteens effekt. Derfor foreslår vi helt at forbyde alternative behandlere at tilbyde behandling af alvorlige sygdomme.

En tryg og sikker fødsel for alle

Danmark mangler jordemødre. Alt for mange fødende får en utryg oplevelse, og der er eksempler på at der bliver lavet fejl, fordi jordemødrene har for travlt. Ressourcemangel og travlhed betyder også, at kvinder kan risikere at blive sendt til et andet fødested under deres fødsel. Det må vi tage alvorligt. Derfor har vi stillet et forslag om at tilføre 244 ekstra jordemødre på de danske fødeafdelinger i 2022.

Speciallæger.jpg
Download
Sikre familielæger.jpg
Download
Kræftbehandling.jpg
Download
Behandling familielæger.jpg
Download