God balance i ny kontanthjælpsaftale

Fra konservativ side er man yderst tilfreds med den nye aftale om et kontanthjælpsloft, som i dag er indgået.

Fra konservativ side er man yderst tilfreds med den nye aftale om et kontanthjælpsloft, som i dag er indgået mellem K, V, DF og LA. Det fortæller den konservative beskæftigelsesordfører Rasmus Jarlov.

Den nye aftale indeholder et loft, der betyder, at man højst kan få kontanthjælp, boligsikring og andre sociale ydelser, der samlet svarer til 80 procent af, hvad man får for et lavtlønsjob til 17.700 kroner om måneden. Pointen med det er at forstørre forskellen mellem at være på passiv forsørgelse og på at have et almindeligt job, forklarer Jarlov:

”Vi synes, at vi har fundet en rimelig balance mellem at sikre de arbejdsløse et rimeligt forsørgelsesgrundlag og sikre, at det kan betale sig at arbejde.”

De nye ændringer skønnes at resultere i, at 700 danskere mere kommer i arbejde, og at det offentlige dermed sparer 530 millioner kroner om året på udgifter til sociale ydelser.

”De penge, som vi kommer til at spare, har vi planer om skal gå til skattelettelser på arbejde, så vi kan gøre forskellen mellem passiv forsørgelse og løn endnu større, og så vi dermed kan få endnu flere i arbejde. De skattelettelser skal forhandles på plads i foråret mellem de samme partier,” understreger Rasmus Jarlov.

“Det er lykkedes at finde en god balance mellem at bevare et godt forsørgelsesgrundlag for dem, der har brug for det, men samtidig sikre, at kontanthjælpen ikke må være højere end lønnen ved lavtlønsjob,” siger den beskæftigelsesordføreren og afslutter:

”Dette er den slags aftaler, som Det Konservative Folkeparti gerne vil være med til. Det gør Danmark rigere, og det får flere i arbejde. Derfor er vi glade i dag for dette klare skridt i borgerlig retning.”