I dag fejrer Det Konservative Folkepartis 100 års fødselsdag

I dag fejrer vi et særdeles levende og aktivt parti – ja, nærmest en familie – hvor vi på godt og ondt i 100 år har levet og kæmpet for danskernes tryghed og muligheder – og stadig gør det den dag i dag.

Af Søren Pape Poulsen

I hele vores historie har vi kæmpet for det enkelte menneskes ret til at have personlig frihed. En frihed, der forpligter i et fællesskab. Konservatismen vil altid være en balance mellem mest mulig personlig frihed og ansvaret for de mest udsatte i vores samfund. Derfor har kampen for lavere skat været en lang kamp, som vi konservative har kæmpet i mange år, og som ikke er slut endnu.

Det Konservative Folkeparti har altid taget ansvaret mellem generationerne på sig. En forpligtelse til at give en verden videre i samme eller bedre tilstand end den, vi overtog. Derfor var det naturligt, at det var en konservativ, den konservative finansminister Poul Møller, der som en af de første talte om, at “røg, støj og møg” vil blive et af fremtidens store problemer. Og i øvrigt begyndte at gøre noget ved det.

Ligeledes har fokus på uddannelse og ikke mindst på faglighed og dannelse været en tro følgesvend i konservative partiprogrammer. Og synet på skolen og de videregående uddannelser har i alle 100 år været en af de ting, som altid tydeligt har adskilt os fra andre borgerlige partier.

Kampen for fædrelandet og dets forsvar har fra lang tid før partiets stiftelse været konservativt hjerteblod. Danske værdier og ønsket om forsvaret for dem er uformindsket gennem 100 år. Hvem kender ikke til John Christmas Møllers aktive indsats under Anden Verdenskrig? Mange med ham valgte at deltage aktivt i modstandskampen. Dem skylder vi og resten af samfundet en evig tak.

Også i dag er er forsvarssagen afgørende for partiet, og de senere år har dansk deltagelse i væbnede konflikter betydet, at Det Konservative Folkeparti er gået aktivt ind i kampen for de danske veteraner og deres velbefindende. Vi er med vores soldater hele vejen – også når de vender hjem, og nogle af dem har ar på sjæl og sind. Her må vores opbakning aldrig mangle.

Vi har selv bidraget til dramatik og overarbejde til danske pressefolk med til tider voldsomme interne kampe og opgør. Det er en del af den historie, vi har med os. Det står dog klart, at når der har været ro i partiet, og det har der været i langt hovedparten af de 100 år, så har det gavnet både partiet og styrket den konservative sag i samfundet.

Når Det Konservative Folkepartis 100 års historie skal fortælles, er der særligt en periode, som fremstår over alle andre: Regeringstiden fra 1982 til 1993. Det var partiets storhedstid her de første 100 år. Det er der ingen tvivl om. Schlüter-æraen begyndte i 1970’erne, hvor han byggede Det Konservative Folkeparti op, og det valgmæssige højdepunkt kom i 1984 med 42 mandater. Schlüters statsministertid er en vigtig del af partiets historie og politisk partiets absolutte storhedstid.

Partiets fulde historie kan du læse meget mere om i Lars Christensens fremragende bog. Bogen kan købes her.

Men vi bruger ikke kun partiets fødselsdag på at se tilbage. Vi vælger i høj grad også at se frem. For vi konservative tør godt tænke store tanker om, hvad vi ønsker for fremtidens Danmark og de generationer, der kommer efter os. Vi føler os faktisk forpligtiget til det.

Jeg har derfor sammen med resten af folketingsgruppen nedfældet en vision. Et drøm om et bedre Danmark, om man vil. Vi kalder det Vision 2034. Alle dem, der fødes i år, fylder nemlig 18 år i 2034, og dermed bliver de myndige, får stemmeret og begynder at overtage det samfund, vi har opbygget til dem.

Vi har lavet en skitse til – på vores seks udvalgte fokusområder – det samfund, som vi gerne vil give videre til de 18-årige i 2034, hvis vi konservative sætter kursen for Danmark. Det er grundlæggende et samfund, hvor friheden er i højsædet, hvor der er tryghed for alle danskere, og hvor der er muligheder for dem, der har respekt for hårdt arbejde.

Du kan læse hele visionen her, og jeg har allerede nu planlagt, at jeg kommer rundt i hele landet i løbet af foråret for alene at drøfte visionen med partiets medlemmer.

Der er sket rigtig meget for Det Konservative Folkeparti i løbet af de seneste 100 år. En ting er dog uforandret. Der er stadig en stærk vilje i hele det konservative bagland med aktive vælgerforeninger og organisationsfolk, byrådsmedlemmer, regionsrådsmedlemmer og folketingsmedlemmer til at kæmpe for at styrke Det Konservative Folkeparti. Vi har en stærk vilje til at kæmpe os tilbage og gøre os fortjent til et stærkere folkeligt mandat. Konservatismen er og bliver en helt nødvendig del af Danmark og det danske samfund.

Lad os sammen fejre vores fælles historie og resultater og fortsætte kampen for et Danmark med mere tryghed og flere muligheder.