Ny organisationsstruktur i Det Konservative Folkeparti

Det Konservative Folkeparti gennemfører en reorganisering af dets sekretariat.

Det sker for at skabe en mere tidssvarende og slagkraftig organisation, der skal sætte yderligere strøm til partiets politiske planer om at skabe et Danmark med mere tryghed og flere muligheder.

I løbet af det sidste år er der blevet lagt en klar kurs for, hvor Det Konservative Folkeparti politiske fokus er og vil være. Det handler om at skabe mere tryghed og flere muligheder, og partiet har udviklet en vision for, hvordan det samfund ser ud. Nu laves der et mere tidssvarende og slagkraftigt set-up, der samler hele organisationen og styrker implementeringen af strategien:

”Med den nye organisationsstruktur skabes der større tværfaglighed, dynamik og fleksibilitet. Dermed kan vi i endnu højere grad kan understøtte folketingsmedlemmer i deres arbejde med partiets fokusområder og vision. Målet er at gøre Det Konservative Folkeparti stærkere og større og reorganiseringen er et skridt på denne vej”, udtaler partisekretær Søren Vandsø.

Reorganiseringen betyder, at en række stillinger i partiet nedlægges fra dags dato, mens nye skal besættes ved senere lejlighed.

Stillingerne som kommunikationschef og organisations- og fundraisingschef nedlægges, mens partiet vil foretage en oprustning på andre områder blandt andet i forhold til de sociale medier – ligesom der oprettes en ny stilling som presseansvarlig.

I den forbindelse lyder der en meget stor tak fra partiet til de medarbejdere, kommunikationschef Benny Damsgaard og organisations- og fundraisingschef Jens Møllenberg, der må fratræde som en konsekvens af reorganiseringen.

Fremover vil partiets sekretariat bestå af to afdelinger Politik, Udvikling og Kommunikation samt Administration og HR. Ny afdelingschef for Politik, Udvikling og Kommunikation bliver Peter Utzon Berg. Aktiviteterne med partiets talentprogram og erhvervsklub fortsætter uændret.

For yderligere oplysninger kontakt partisekretær Søren Vandsø på tlf. 61624375.