Vi skal stoppe den sociale kontrol

Af Brigitte Klintskov Jerkel, socialordfører for Det Konservative Folkeparti

Vi ønsker ikke bederum på uddannelsesinstitutioner med social kontrol til følge. Vi er ikke interesserede i, at elever kan presse hinanden til at dyrke deres fælles religion mere, end de egentlig selv vil. Vi vil islamiseringen til livs!

Betyder det så, at vi fra Folketingets side vil gennemtrumfe en lov, som forbyder jøder og kristne i, at de kan have et rum på universitet, efter aftale med deres rektor, som de beder i? Nej. Der må være plads til de mennesker, for hvem religion er positivt. Eksempelvis ønsker vi ikke at forbyde de Kristne Jurister i at dyrke deres sammenhold på Københavns Universitet eller begrænse de danske jøders rettigheder. Har de ikke været rigeligt igennem?

De lokale ved bedst

Men den sociale kontrol skal vi til livs og den skal løses, hvor den opstår, og hvor man kan observere den. Den skal løses lokalt. Som tidligere socialrådgiver ved jeg, hvor vigtigt det er at gribe ind, hvor problemerne opstår og takle problemerne i øjenhøjde.

Heldigvis er det i dag sådan, at den lokale rektor på ingen måde er forpligtet til at etablere et bederum. Det er alene op til ham eller hende at vurdere bederummets nødvendighed. Og sådan skal det blive ved med at være. Vi skal ikke tage ansvaret fra fagpersoner ved at gennemføre en lov, der rammer utilsigtet og alt for bredt.

Ansvaret skal være hos de lokale – de ved bedst!