Ny gymnasiereform har fokus på faglighed og dannelse

En ny gymnasiereform er på plads, og Det Konservative Folkeparti er med i aftalen. Vi har haft fokus på faglighed og dannelse og har fået en lang række krav opfyldt.

Vi er meget tilfredse med den nye gymnasiereform, som vi har fået stor indflydelse på. Vi har fået indfriet både ønsker og krav, og derfor vil jeg også gerne rose de andre partier for et godt og frugtbart forhandlingsforløb. Kendte konservative ønsker på gymnasiernes faglige indhold såsom, at AT (almen studieforberedelse) afskaffes, og at der nu bliver indført færre men langt mere målrettede studieretninger.

Vi er først og fremmest glade for, at kravene til at komme i gymnasiet fremover bliver højere, for hvis vi skal give de unge flere muligheder i fremtiden, skal det faglige niveau i gymnasiet højnes. Nu siger vi til de unge: Hvis I kan få et snit over seks, er I helt sikre på at komme i gymnasiet, hvis I vil.

Det Konservativ Folkeparti har også kæmpet meget for at bevare og styrke den almene dannelse i gymnasierne, og på det punkt kan partiet notere sig, at det er lykkedes at få indført en ny, obligatorisk eksamen i skriftligt dansk.

Det er desuden lykkedes os at få stoppet en ellers ulykkelig udvanding af dannelsesfagene historie, religion og oldtidskundskab. Regeringen lagde i sit første udspil op til, at de tre fag skulle lægges ind under samme faggruppe, og at tre eksamener dermed kun ville blive til én. Det har vi heldigvis fået droppet, og danske gymnasieelever har i allerhøjeste grad brug for et stort fokus på dannelsesfag, der giver dem en indgående forståelse af, hvorfor vi er her, og hvordan vi er kommet hertil.