Vi skal sikre bedre forhold til socialt udsatte unge

Private opholdssteder skal kunne fradrage på udgifter afledt af den erhvervsmæssige drift.

Det Konservative Folkeparti har efter en række afgørelser, truffet af SKAT og Landsskatteretten, besluttet, at kæmpe for at ændre lovgivningen på social- og skatteområdet med fokus på private opholdssteder for udsatte unge. Derfor vil det konservative folketingsmedlem Brian Mikkelsen stille et forslag, hvor formålet er at forbedre de økonomiske vilkår for de mange opholdssteder på Sjælland og resten af Danmark.

”Jeg ønsker, at private opholdssteder skal kunne fradrage på udgifter afledt af den erhvervsmæssige drift. Det vil nemlig sikre, at private opholdssteder står stærkere – og ikke skal spekulere på at lukke stedet af økonomiske årsager. For mig handler det i sidste ende om at sikre, at socialt udsatte børn og unge får de bedste muligheder. Og så er det kun retfærdigt at give et økonomisk større råderum til de danskere, som stiller deres eget hjem til rådighed for socialt udsatte børn og unge,” udtaler Brian Mikkelsen.

Anledningen for forslaget er en række afgørelser truffet af SKAT og Landsskatteretten, som fastslår, at der ikke kan godkendes fradrag for udgifter afledt af den erhvervsmæssige drift på private opholdssteder. Det skyldes, at den nuværende lovgivning ligestiller erhverv som eksempelvis en frisørsalon med opholdssteder for socialt udsatte. Men kernen i private opholdssteder er netop, at de unge har brug for familielignede rammer, som ikke fås i eksempelvis lejede lokaler – og derfor giver det ikke mening at ligestille alle erhvervsformer.

En forskel for de private opholdssteder

Forslaget møder stor opbakning fra sekretariatsleder for LOS (Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud), som bekræfter nødvendigheden af forslaget ”Vi har længe efterspurgt et sådan forslag, som sikrer bedre vilkår for private opholdssteder – og det ser vi netop med dette forslag. Jeg er sikker på, at forslaget vil falde i god jord hos de blandt andet 153 private tilbud, som vi har her i Region Sjælland”, udtaler Laust Westtoft.

”Det Konservative Folkeparti kæmper for flere muligheder og mere tryghed til danskerne. Dette forslag giver flere muligheder til de socialt udsatte og økonomisk tryghed hos de private opholdssteder – derfor kan jeg ikke vente med at komme i gang” udtaler Brian Mikkelsen afslutningsvis.

For yderligere information:

Brian Mikkelsen, MF (K)
Tlf. +45 3337 4225
Mail: brian.mikkelsen@ft.dk

Eller:
Nicolaj Larsen, Studentermedhjælper
Tlf. 28 49 90 26