Flere skal vælge klimavenlige firmabiler

Vi ønsker et nyt og grønnere skattesystem, som er mere tidssvarende, og som belønner de danskere, der vælger klimavenlige firmabiler.

Skattesystemet for firmabiler skal ændres. Det Konservative Folkeparti vil gøre op med en skattemodel, som ikke tager hensyn til bilens belastning af miljøet. Det nuværende skattesystem belønner således de danskere, som vælger den billigste firmabil – uden fokus på miljøbelastningen. Det skal laves om.

”Vi har en drøm om et grønnere Danmark, og dette forslag vil være et skridt i den rigtige retning,” siger miljøordfører Mette Abildgaard.

Det Konservative Folkepartis forslag tilgodeser danskere, som vælger den mest klimavenlige firmabil – uden at skatten stiger for dem, der beholder deres nuværende firmabil.

Begrænset incitament

Som det ser ud i dag, betaler danske virksomheder ofte for medarbejdernes firmabilforbrug af benzin, diesel eller el. Derfor har danskerne kun et begrænset incitament til at vælge en mere klimavenlige firmabil, da vogne, som kører længere på literen, ofte er dyrere.

Borgerne beskattes altså hårdere ved at have en dyr, klimavenlig bil frem for et billigere, men mere forurenende køretøj.

Det Konservative Folkeparti vil ændre skattesystemet, så skatteprocenten af firmabilens værdi afhænger af CO2-udledningen per kilometer.

  • Det vil konkret betyde, at der skal betales skat af 10 procent af bilens værdi, hvis bilen udleder 0 gram CO2/km. Det gør for eksempel elbiler.
  • Hvis bilen udleder 1-50 gram CO2/km, som eksempelvis opladningshybridbiler, skal der betales 15 procent skat af bilens værdi.
  • Den øvrige beskatning af fri bil fortsætter uændret. Det vil sige, at ingen danskere stilles ringere som følge af forslaget.

Ansvar for kommende generationer

Forslaget vil både skabe en økonomisk besparelse og en klimagevinst, når medarbejderne vælger at udskifte den nuværende firmabil med en nyere, der udleder mindre CO2. Det vil sikre og understøtte den grønne omstilling af Danmark. En af vores visioner for Danmark i 2034 er netop, at vores skattesystem i langt højere grad er baseret på CO2-udledningen end, hvad tilfældet er i dag.

”Forslaget skal sikre bedre muligheder for den grønne omstilling. Vi har et ansvar over for kommende generationer, at vi indretter et samfund uden røg, støj og møg, og hvor de negative konsekvenser af klimaforandringerne begrænses mest muligt,” siger Mette Abildgaard.

Ifølge Skatteministeriet vil det koste 15 millioner kroner i 2017 stigende til 30 millioner kroner i 2020 at indføre vores forslag.Udskiftes eksempelvis en VW Passat, der kører på diesel, med en tilsvarende VW Passat GTE, der kører på både el og benzin, vil medarbejderen i 2017 opnå en besparelse på over 10.000 kroner.

I Holland har firmabilskatten gennem flere år været differentieret efter CO2-udledning. Personer med firmabiler, der udleder 0 gram CO2/km, beskattes kun af 4 procent af bilens værdi, mens personer med almindelige biler beskattes af 21-25 procent af bilens værdi – svarende til det nuværende niveau i Danmark.

Læs hele Det Konservative Folkepartis forslag til beskatning af firmabiler.