Boligskatterne burde egentlig helt afskaffes

Redigeret udgave bragt i Albertslund Posten d. 9 november 2016 

Heldigvis er ingen længere i tvivl om, at der skal gøres noget ved de stigende boligskatter. Venstres udspil er et lille skridt i den rigtige retning, men langt fra godt nok. For Det Konservative Folkeparti er drømmen i virkeligheden fuldstændig at afskaffe både grundskylden og ejendomsværdiskatten.

Boligskatterne er blevet en alt for stor byrde for mange danskere. Det nuværende skattesystem er forældet og kompliceret, og det har vist sig at ramme både forkert og tilfældigt. Der er naboer i ens huse, der betaler forskellig skat, og mange betaler for meget. Derudover er der pensionister og børnefamilier, der bliver mere og mere presset, fordi grundskylden stiger og stiger. Et hjem, de allerede har købt og betalt med beskattede penge. Det er dybt uretfærdigt.

Regeringens udspil på et nyt boligskattesystem rummer ved første øjekast flere gode tiltag, men kigger man nærmere, indeholder det også både yderligere stigninger og usikre vurderinger. I Det Konservative Folkeparti mener vi, at tiden er kommet til at tage et fundamentalt opgør med de urimelige boligskatter og allerhelst helt afskaffe dem.

For at finansiere afskaffelsen af boligskatterne foreslår vi, at rentefradraget udfases, og at der indføres en skat på det overskud, man eventuelt opnår, når man sælger sin bolig.

Skat på overskuddet fra boligsalg er en model, der blandt andet er kendt fra Sverige. Med denne løsning sikrer man, at folk først beskattes, når de har penge mellem hænderne. Og beskatningen skal selvfølgelig kun ske for den værdistigning, der ligger efter forslagets indførelse.

Skattesystemet skal ændres for at løse de nuværende problemer og skabe mere tryghed. Derfor vil jeg og Det Konservative Folkeparti arbejde for på sigt at fjerne alle løbende boligskatter og i stedet lave et nemt og simpelt system. Det handler om tryghed.