Vi skal ikke tvinge alle børn i sprogtest

Af børne- og socialminister, Mai Mercado

Det er afgørende for børn helt ned i vuggestue- og dagplejealderen, at de udvikler et godt sprog. Sproget er nemlig én af nøglerne til, at barnet kan udtrykke sine følelser og tanker i dagtilbuddet og klare sig godt senere hen.

Men at lave regler om, at alle treårige børn i dagtilbud skal igennem en obligatorisk sprogtest er ikke den rette vej at gå.

Hvis det pædagogiske personale vurderer, at et barn har et stort ordforråd og kan kommunikere tydeligt, giver det ikke mening, at pædagogerne skal bruge dyrebar tid på at sprogvurdere netop dét barn, som åbenlyst ikke har nogen problemer.

Derfor skal vi fokusere på sproget hos dem, der har sprogvanskeligheder. I dag har vi i Folketinget behandlet et lovforslag, jeg har fremsat, om, at alle treårige, der ikke er i dagtilbud, skal sprogvurderes og viser det sig, at deres sprog ikke er godt nok, skal de og familien have hjælp i vores dagtilbud.

Derudover får kommunerne mulighed for at sprogvurdere børn, allerede når de er to år.

Vi skylder børnene at tage hånd om dem tidligt, så de får det bedste afsæt til resten af deres liv.