Folketinget skal repræsentere Danmark – hele Danmark

Af Orla Østerby, MF for Det Konservative Folkeparti

Jeg er født, opvokset og bosat i Vestjylland, og jeg har været medlem af byrådet i Lemvig i flere end 19 år. Derfor er det naturligt, at min historie og mine rødder udgør en stor del af den, jeg er.

På baggrund af sidste uges debat om sammensætningen af Folketinget, får jeg lyst til at understrege vigtigheden af, at vi alle bevarer en tæt kontakt til vores bagland, dér hvor vi er valgt. Folketinget skal nemlig repræsentere hele Danmark, og derfor må landspolitikerne ikke miste forbindelsen til deres hjemegn. Det er en ambition, jeg gerne vil stå på mål for.

Flere steder i verden har vi set hvad der sker, når befolkninger føler, at afstanden til landenes beslutningstagere bliver for stor: populistiske og “lette” løsninger på komplekse problemstillinger vinder opbakning, og partier på yderfløjene får vind i sejlene. Jeg ser disse strømninger som et udtryk for desperation, fordi befolkningerne føler, at en lille gruppe indflydelsesrige mennesker i højere grad lukker sig om sig selv og hypper egne kartofler.

Lad os for alt i verden ikke ende dér i Danmark. Vi skal repræsenterer hele Danmark, hvilket vil sige, at sammensætningen i Folketinget skal have en fornuftig balance mellem mænd og kvinder med forskellig baggrund; der skal være unge og gamle, byboer og øboer.

Derfor kan jeg også garantere mit eget bagland, at jeg ikke kommer til at glemme, hvor jeg stammer fra.