Folkeskolen er ikke et eksperiment

Af Brigitte Klintskov Jerkel, uddannelsesordfører 

Vi skal ikke eksperimentere med danske unges fremtid, og den folkeskole som mange af os elsker. Vi skal gøre alt, hvad vi kan for, at de unge får de bedste muligheder i livet. Derfor er det meget bekymrende, at Alternativet nu lufter forslag om at afskaffe karakterer og eksamener i folkeskolen, og omdanne de unges dannelsesinstitution til et cirkus. Jeg er målløs!

For elevens bedste

Når alternativet foreslår, at vi ser på at fjerne karakterer i folkeskolen, kan det måske lyde, som om det er til elevernes fordel. Men det kunne ikke være mere forkert. Karakterer fungerer i dag som et redskab til gavn for både elever og lærere. Eleven kan finde ud af, hvor evnerne er gode, og hvor der skal ydes en ekstra indsats, mens læreren kan bruge karakterer til at tilrettelægge, i hvilke fagligheder der skal ydes en ekstra indsats.

Uden karakterer vil undervisningen blive slap, uorganiseret og ikke give nok målrettet læring til den enkelte.

Dygtige elever skal hyldes

Vi vil i stedet gøre eksamener mere individuelle, så den enkelte elev kan demonstrere alle sine evner og al sin viden. Vi vil belønne elever, der kæmper og yder en ekstra indsats. Det skal ikke blive et mål at lave så lidt som muligt. Det er ikke godt for nogen.

Folkeskolen skal ikke blive en institution, der bare smider alle erfaringer og lærebøger ud og bliver et sted, der eksperimenterer med elevernes fremtid. Folkeskolen skal fortsat have fagligheden i højsædet og være springbrættet til videre uddannelse. Det er her, fremtiden fødes.