Vi kæmper for udsatte unge

Af Mai Mercado, børne- og socialminister

Tirsdag fremlagde regeringen nye målsætninger for området for udsatte unges muligheder for at gennemføre en ungdomsuddannelse. Og uddannelse er det bedste fundament at bygge voksenlivet på, og når vi taler om ’bedre veje til ungdomsuddannelse’, er det afgørende, at vi også har fokus på de udsatte unge.

Jeg er overbevist om, at vi bedst hjælper de udsatte unge videre i livet, hvis vi målrettet arbejder for, at de får en ungdomsuddannelse med i bagagen. Derfor er jeg glad for, at en ekspertgruppe har fremført en række nye anbefalinger, som vi kan tage udgangspunkt i til at hjælpe vores udsatte unge. Dem, som har det svært allerede tidligt i livet, har brug for en ekstra hånd til at komme ind på et godt spor.

Udsatte unge skal i uddannelse

Uddannelsesinstitutionerne er en god ramme for, at udsatte unge kan opbygge netværk og fællesskaber. Derfor har regeringen også et socialt mål om, at ”flere udsatte unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse”. Et mål, som allerede i dag præger arbejdet for de her unge rundt om i kommunerne.

I den forbindelse er det rigtigt vigtigt, hvis vi vil have flest muligt videre fra folkeskolen til ungdomsuddannelserne, at vi sørger for en god sammenhæng. Og det er særligt vigtigt for de socialt udsatte unge. Det system, vi har i dag, kan blive bedre til at hjælpe unge videre i en ungdomsuddannelse. Når et system er uigennemskueligt for flertallet af unge, så er det klart, at de udsatte unge i særlig grad risikerer at blive tabt på vejen.

Udsatte familier skal hjælpes

Selv om uddannelse er et centralt pejlemærke for den sociale indsats, så er vi slet ikke i mål. Vi skal have flere kommuner til at hjælpe udsatte familier ved at styrke forældrenes evne til at være forældre, for så har de også fokus på at ruste forældrene til at støtte op om børnenes skolegang. For det har stor betydning for et barn eller en ung, om man kommer afsted hver morgen med en pakket taske og morgenmad i maven, og om der er hjælp at hente derhjemme, når noget i skolen er svært.

Vi skal kæmpe for de unge – de er vores fremtid.