Nu kommer naturpleje på skoleskemaet

Af Mette Abildgaard, miljøordfører for Det Konservative Folkeparti

Naturen er til glæde og til gavn for os alle. Det er her, vi slapper af og nyder friheden, men det er også her, vi producerer og dyrker fødevarer. Naturen er fælles, og vi skal alle værne om den. Derfor er jeg både glad og stolt over, at vi i regeringspartierne har indgået en aftale om en naturpakke, hvor et af tiltagene er, at landbrugsstuderende fremover skal uddannes i naturpleje. Det er vigtigt.

Den danske natur har et rigt og mangfoldigt dyre- og planteliv – og det skal den selvfølgelig blive ved med. Derfor er det meget vigtigt, at vi indtænker undervisning i naturpleje i de uddannelser, der beskæftiger sig med naturen. Og her må landmænd siges at have enorm stor berøring. Og enormt stor betydning.

Vi er derfor blevet enige om, at fra sommeren 2017 skal alle danske landmandsstuderende have faget naturpleje som fast del af undervisningen. De skal blandt andet undervises i, hvordan naturarealer bedst holdes åbne for dyr og planter, samt hvilke regler der gælder på området. Vi vil sikre, at alle nye landmænd har de bedste forudsætninger for at forstå den natur, som de omgives.

Men vi stopper ikke her. Vi vil have alle med. Vi fortsætter derfor og vil investere yderligere i indsatsen for efteruddannelse for landmænd frem til 2019. Det er helt afgørende for os, at landmændene er opdaterede og informerede om udførelse af naturpleje – for vi har både brug for dygtige landmænd og en dejlig natur.