Nu får frivillige bedre forhold

Af Orla Østerby, medlem af Folketinget for Det Konservative Folkeparti

Det danske fællesskab bygger på frivillighed og sammenhold, og hver eneste dag tager frivillige ansvar for udviklingen af vores fælles velfærdssamfund. Når eksempelves en besøgsven besøger en ældre borger, eller når en voksenven tager sig kærligt af en yngre medborger, så er det noget, vi skal hylde og være stolte af.

Men de frivillige skal også føle sig sikre, og der skal være hjælp at hente, hvis de falder og kommer til skade under et besøg. Derfor er jeg stolt af, at regeringen – og ikke mindst børne- og socialminister Mai Mercado – har været effektiv og netop vedtaget en lov, så kommuner og regioner fremover kan tilbyde forsikring til frivillige.

Frivillige er samfundets fundament

Kommuner og regioner har i længere tid efterspurgt et forsikringstilbud til frivillige, og det har vi nu gjort noget ved. Vi skal værne om samfundets frivillige, og det skal ikke være spørgsmålet om forsikring, der skal hindre lysten til at blive frivillig. Selvfølgelig skal frivillige kunne forsikres, og nu får kommuner og regioner endelig mulighed for at tegne en ulykkes- og ansvarsforsikring for de borgere, der lyder en frivillig indsats.

Vi skal skabe de bedste betingelser for borgere, der yder en ekstra indsats, og som investerer i vores velfærdssamfund og fællesskab. Frivillige skal uden bekymringer kunne bidrage med en indsats, der er til glæde og gavn for mange borgere.

Frivillige er fællesskabets fundament, og det skal vi hylde og investere i.