Afskaf uddannelsesloftet og stop omprioriteringsbidraget på uddannelser

Indstillet af Konservativ Ungdom

Som konservative anerkender vi vigtigheden af uddannelse. Vi ved, at et stærkt uddannelsessystem er fundamentet for et stærkt samfund. Særligt når det gælder et samfund, der i så høj grad baserer sig på viden, som Danmark gør. 

Danmark er et videnssamfund i verdensklasse, og uddannelse er vores vigtigste ressource. Vores viden og høje uddannelsesniveau er forudsætningen for, at vi opnår succes internationalt og opretholder en stærk konkurrenceevne. Fremtidens Danmark baserer sig i endnu højere grad på uddannelse, viden og forskning. Derfor er det essentielt, at vi investerer i uddannelse, at vi afskaffer uddannelsesloftet, og at vi stopper omprioriteringsbidraget. På den måde sørger vi for, at Danmark fortsat kan være et videnssamfund i verdensklasse. 

I Det Konservative Folkeparti mener vi, at der skal være plads til at lære hele livet. Det er der imidlertid ikke plads til i dag med den måde, vores uddannelsessystem er indrettet på. Uddannelsesloftet betyder nemlig, at der ikke er mulighed for at lære af sine fejl og vælge en anden uddannelse end den, man først startede på. I Danmarks fremtid skal der være plads til at lave fejl, og der skal være plads til at lære hele livet igennem. Selvfølgelig skal man ikke kunne uddanne sig i uendelighed og tage utallige uddannelser, som ikke gavner ens jobperspektiver på sigt, men systemet er i dag ganske enkelt for ufleksibelt. Vi foreslår, at uddannelsesloftet afskaffes, og at man i stedet er garanteret den første uddannelse. Efterfølgende uddannelser skal det være muligt at ansøge om. 

Vi bør stræbe efter uddannelser af høj kvalitet, hvor den enkelte elev lærer mest muligt. Dog har omprioriteringsbidraget, der indebærer 2% besparelser på gymnasiale og videregående uddannelser, ført til det stik modsatte. Besparelserne på uddannelser har resulteret i færre undervisere og deraf mindre tid til hver elev. Det betyder blandt andet, at underviserne i langt mindre grad har mulighed for at tilpasse undervisningen til den enkelte elev samtidig med, at både kvaliteten og hyppigheden af den feedback, der bliver givet, falder væsentligt. Omprioriteringsbidraget på uddannelser medvirker til, at de studerendes samlede udbytte af uddannelsen falder, fordi kvaliteten af undervisning og feedback nedsættes som følge af besparelserne. Danmarks elever og studerende lærer mindre – i mens bliver ungdommen i resten af verden kun dygtigere.

Som konservative skal vi ikke acceptere denne udvikling i vores samfund, hvor der spares på uddannelse og dermed de kommende generationers muligheder og kompetencer. Hvis vi ikke investerer i vores uddannelser, bliver vi udkonkurreret af andre videnssamfund. Samfund, der er villige til at investere i deres fremtid.

Forandring kræver finansiering, og afskaffelsen af uddannelsesloftet samt omprioriteringsbidraget er ikke uden omkostninger. Disse tiltag skal finansieres af besparelser på SUen. For Det Konservative Folkeparti vil kvaliteten af Danmarks uddannelser altid være vigtigere end størrelsen på SU’en.

Derfor mener Det Konservative Folkeparti:

  • At uddannelse er blandt Danmarks vigtigste ressourcer
  • At et stærkt uddannelsessystem er fundamentet for et stærkt samfund
  • At uddannelsesloftet skal afskaffes
  • At omprioriteringsbidraget på uddannelser skal afskaffes
  • At ovenstående skal finansieres gennem besparelser på SUen