Opgør med rygeloven

Indstillet af Københavns Vælgerforening

Igennem de seneste mange år er der blevet indført rygeforbud flere og flere steder i landet, ofte til gavn for sundheden men ikke udelukkende derfor. Rygeforbuddet har blandt andet medført mere larm i de festlige gader, nu hvor rygerne står udenfor og fester videre, samtidigt er forbruget af udendørsopvarmning steget markant for at undgå, at rygerne fryser.

Som konservative er vi tilhængere af en sund livsstil og acceptere også, at det er ens personlige ansvar at ryge eller lade være. Tilsvarende anerkender vi den private ejendomsret og vi vil derfor arbejde for, at landets erhvervsdrivende selv bestemmer, hvorvidt der må ryges på deres område eller ikke. Kort sagt – det skal være op til den enkelte værtshusholder, restaurantsejer, forsamlingshusbestyrelse mm at bestemme rygereglerne både indendørs og udendørs på deres matrikel.