Ensartet brug af brugerbetaling på veje og broer

Indstillet af Københavns Vælgerforening

I forbindelse med fremlæggelsen af den store aftale om massive, og yderst tiltrængte, investeringer i infrastrukturen skæmmer det billede, at fordelingen af statslige midler er geografisk meget skæv.

Det ses blandt andet af, at den nye bro over Roskilde Fjord – Kronprinsesse Marys Bro – betales via brugerbetaling mens den nye forbindelse over Limfjorden i Aalborg – udover de nuværende 2 – fuldt ud betales af offentlige midler.

Det samme billede ser man, når det kommer til havnetunnelen i København – byens kommende østlige omfartsvej – hvor der også skal være brugerbetaling. Altså en hovedstadsskat som rammer de mange mennesker, der dagligt pendler ind og ud af landets hovedstad.

Som Konservative ønsker vi, at landet bindes sammen, også når det kommer til veje, broer, jernbaner mm. Men det skal være samme vilkår, uanset hvorhenne i landet investeringen sker.

Som udgangspunkt er vi ikke afvisende overfor øget brugerbetaling af landets infrastruktur men landets bilister betaler allerede i dag mange flere penge i skatter og afgifter på køretøjer, end der bruges til investeringer i den nødvendige infrastruktur. Derfor skal øget brug af brugerbetaling sammenkædes med sænkningen af afgifterne på ejerskab af køretøjer hvorved den øget beskatning undgås.