Synlig og aktiv politik for Rigsfællesskabet

Indstillet af Herning Vælgerforening

Baggrund

Man kan i dagens Danmark hurtigt få det indtryk, at den almene borger i riget – desværre – ikke anser færinger og grønlændere som ligeværdige, og at mange, hvis ikke flertallet, hilser løsrivelse af Færøerne og Grønland velkommen. Det er ærgerligt og sørgeligt. Mere end 1000 års fælles historie risikerer således at ende brat, højst sandsynligt pga. manglende fælles fokus og viden om hinanden.

Selvom en Gallup-undersøgelse i foråret viste, at næsten 60 procent af Danmarks befolkning ønskede at bevare Grønland i Rigsfællesskabet, er det blandt mange danskere meget småt med viden om de faktiske forhold i Grønland og på Færøerne.

Øget oplysning og uddannelse

Rigsfællesskabet bør veje tungere i den generelle undervisning i folkeskolen og på gymnasiet. Fælles historie og kultur kan formidles både gennem fagene dansk, historie og samfundsfag. Desuden bør erhvervssamarbejdet inden for Rigsfællesskabet styrkes, og jobmarkederne bør integreres mere, så det bliver nemmere at få job på tværs af Rigsfællesskabet.

Fremme fælles forståelse

Med denne indstilling opfordres den Konservative folketingsgruppe til at arbejde aktivt for at få indført gensidig, fælles forståelse for kultur, sprog og historie blandt de forskellige befolkningsgrupper inden for Rigsfællesskabet.

Derfor vil Det Konservative Folkeparti arbejde for:

  • Mere oplysning om Rigsfællesskabet i det danske uddannelsessystem.
  • Fortsat at understrege vigtigheden af fokus på Grønland og Færøerne i Public Service.
  • Styrke erhvervssamarbejdet mellem Danmark, Grønland og Færøerne og arbejde for, at            det bliver nemmere at få jobs på tværs af Rigsfællesskabet.