Demokrati kræver åbenhed

Indstillet af Gladsaxe Vælgerforening

Et demokratisk samfund kræver åbenhed i forvaltningen, hvor borgerne kan kontrollere politikerne og embedsmændenes handlinger.

Det Konservative Folkeparti ønsker en offentlighedslov, der skaber mere offentlighed. Mere gennemsigtighed og mere åbenhed.

Åbenhed i forvaltningen fremmer demokrati, god embedsførelse og ansvarlig omgang med skatteborgernes penge. Kun dårlige politikere og embedsmænd frygter offentlighed i forvaltningen og at blive set over skulderne.

Med Offentlighedsloven fra 2013 blev borgere og mediernes mulighed for at få adgang til offentlige dokumenter kraftigt indskrænket. Det har reduceret muligheden for at kontrollere politikere og embedsmænd.

Borgerne har i dag for lidt krav på aktindsigt i rapporter og anden dokumentation fra styrelser til ministre. Borgernes og pressens muligheder for at kontrollere den udøvende magts handlinger indskrænkes dermed. En kontrol, som er et vigtigt led i et demokrati.

Vi skal have åbenhed om de politiske beslutninger. Ministre og politikere skal ikke have mulighed for, at skjule grundlaget for de politiske beslutninger bag lukkede døre og i hemmelige papirer.

Det Konservative Folkeparti vil derfor arbejde for, at Folketinget vedtager en ny offentlighedslov, der giver journalister og borgere bedre og mere adgang til at få aktindsigt i den offentlige forvaltning og embedsførelse.