Vi vil sikre rent drikkevand til næste generation

Indstillet af Rudersdal og Fredensborg Vælgerforeninger

Som konservative ved vi, at det er vigtigt at passe på naturen og miljøet. Både af hensyn til klimaet og biodiversiteten, men også for at sikre at næste generation også kan nyde godt af naturens herlighedsværdi og ressourcer.

Vi har et ansvar for, at der også er rent vand i hanerne om 20, 50 og 100 år. Derfor skal vi gøre alt hvad vi kan for at fremtidssikre det rene grundvand.

Desværre findes der flere eksempler på, at godkendelsessystemet for sprøjtegifte ikke har fungeret optimalt. Der findes flere eksempler på, at der i grundvandsboringer er fundet rester af gamle gifte, som på brugstidspunktet var lovlige produkter. Ført mange år senere har man opdaget konsekvenserne med lukkede vandboringer til følge.

Vi står i Det Konservative Folkeparti vagt om den private ejendomsret. Men vi mener ikke, at den private ejendomsret giver ret til at forurene fremtidens drikkevand. Der findes ingen gode grunde til at bruge pesticider til ukrudtsfjernelse på terrassen, når der findes andre gode alternativer som f.eks afbrænding eller det klassiske hakkejern.

Vi anerkender de stramninger som den daværende regering (V, K & LA), Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre og SF med “Tillægsaftalen til pesticidstrategi 2017-21” indførte tidligere i år, men i Det Konservative Folkeparti er vi klar til at gå endnu videre.

I Det Konservative Folkeparti ønsker vi nemlig ikke at løbe nogen risiko på grundvandets vegne – hverken på kort eller langt sigt. Derfor ønsker vi som minimum et forbud mod brugen af pesticider i de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) og i de øvrige vandindvindingsområder. Men helt generelt ser vi ikke nogen gode grunde til ikke slet og ret at give kommunerne muligheden for at udstede et generelt pesticidforbud.

Det Konservative Folkepartis Landsråd pålægger derfor Folketingsgruppen at arbejde for udvidede beføjelser til kommunerne, så man kan udstede et generelt og kollektivt forbud mod brugen af pesticider på ejendomme i kommunen. Muligheden for et pesticidforbud skal ikke alene gælde på erhvervsarealer, men også gælde for boligmatrikler, da brugen her også kan være skadelig for grundvandet.