Et grønnere Danmark

Der er intet så forpligtende som ansvaret over for vores børn og børnebørn. De har fortjent at vokse op i et Danmark i naturlig balance, hvor frisk luft og rent vand i hanen, er en selvfølge, og hvor der er styr på den globale opvarmning.

Vi har et smukt land. Men det er ikke en selvfølge, at vi også har det i fremtiden. Skal vi give et grønnere Danmark videre til de næste generationer, må vi ikke lade stå til.

Dansk erhvervsliv har vist, hvordan høje klima- og miljøambitioner også kan være en god forretning. Alene salget af grønne varer og tjenester inden for produktion af energi fra fornybare kilder udgjorde i alt 110 milliarder kroner af danske virksomheders omsætning, ifølge Danmarks Statistisk.

Danmark skal fortsat være på forkant med klimaudfordringen.

Vi skal investere i udviklingen af konkurrencedygtig teknologi i Danmark. Det betyder, at skatter og afgifter for klimavenlige initiativer skal lempes, ligesom staten skal være klar til at bidrage økonomisk til nye udviklingsprojekter.

Vort land er beriget med unik natur. Den skal vi værne om. Vores miljøpolitik handler om balance og sammenhæng mellem menneskers behov for plads og udvikling og naturens behov for beskyttelse.

Vi vil gerne have naturskønne nationalparker, der sikrer et rigt dyreliv i danske naturområder. Vi skal beskytte vores rene grundvand, og så skal vi sørge for at opbygge den nødvendige sikring af vores kyster.

Vi skal passe på den natur, vi har fået af vores forfædre. Vi kan ikke gøre det om.

Konservative visioner

• Danmark skal have en ny klimalov.

• Vi vil indføre grønne trepartsforhandlinger, hvor regeringen, erhvervslivet og et styrket klimaråd bliver enige om femårige bindende delmål for CO2-reduktionen.

• I 2034 har Danmark reduceret CO2-udslippet med 55% sammenlignet med 1990.

• Vores forsyningssektor skal være uafhængige af fossile brændstoffer i 2050.

• Energiafgifterne skal omlægges, så bæredygtige energiformer fritages for afgifter.

• Lovgivningen skal tilpasses et samfund, hvor vi i langt højere grad genanvender.

• Det økologiske landbrugsareal skal udgøre knap 15% af Danmarks samlede landbrugsareal.

• Vi skal have naturskønne nationalparker.

Konservative resultater

• Vi har indført en reguleringen af landbrugets påvirkning af miljøet, hvor der tages hensyn til bedre mangfoldighed i dansk natur.

• For første gang nogensinde har vi ladet solceller og vindmøller konkurrere om at levere mest grøn strøm til forbrugerne for sammenlagt ca. 1 mia. kr. i årlige udbud i 2018 og 2019.

• Vi har afsat 150 mio. kr. til nye testvindmøller så Danmark fortsat kan være et foregangsland for udvikling af fremtidens vindteknologi.

• Vi har gennemført en ny pesticidaftale, som styrker beskyttelsen af det danske grundvand.

• Vi har afsat 310 mio. kr. til støtte af omlægning til økologi for danske landmænd.