Aktuelt

Pressemeddelelser, kronikker, officielle indkaldelser og andet nyt fra Det Konservative Folkeparti

Grøn tillægspakke

Fredag morgen sluttede forhandlingerne om en ny grøn tillægspakke mellem de borgerlige partier med en aftale. Resultatet bliver, at kvælstofudledningen fra landbrugspakken blev reduceret med... Læs mere