Asyl

I dag belønnes de flygtninge, som har været risikovillige nok til at rejse hertil, og dem, der har benyttet sig af en menneskesmugler. Det skyldes, at man skal stå ved den danske grænse eller på dansk jord, før man kan søge asyl. Derfra får man som asylansøger lov til at bo og få husleje og mad i Danmark, indtil sagen er behandlet. De virkeligt ressourcesvage flygtninge, der har et stort behov for hjælp, sidder tilbage i flygtningelejrene. Vi ønsker et anderledes system.

Vi ønsker, at man ikke skal kunne søge asyl i Danmark. I stedet må man indfinde sig i en officiel flygtningelejr og søge asyl. Sagsbehandlingen og ventetiden foregår dermed i lejren. Danmark vælger selv, hvem og hvor mange der kan komme til Danmark. På den måde har vi en chance for at håndtere flygtningestrømmen og hjælpe dem, der har det største behov.

Alle politikområder