Asyl

I dag belønnes de flygtninge, som har pengene til at betale en menneskesmugler. Det skyldes, at man skal stå ved den danske grænse eller på dansk jord, før man kan søge asyl i Danmark. Derfra bliver man som asylansøger indkvarteret mens ens asylansøgning behandles. Det er en dyr måde at hjælpe mennesker i nød på, og vi hjælper meget få. De virkeligt ressourcesvage flygtninge, der har et stort behov for hjælp, de sidder tilbage i flygtningelejrene. Det mener vi skal laves om.

Frem for, at flygtninge skal sætte livet på spil og rejse mange tusind kilometer gennem Europa, så ønsker vi, at flygtninge skal kunne søge asyl fra deres nærområde. På den måde hjælper vi dem, der har allermest brug for vores hjælp. Og samtidig kan vi hjælpe flygtninge, dér hvor de er, med vores udviklingsbistand.

Med tiden kan vi stoppe for spontan asylbehandling, så vi kan udvælge det antal flygtninge, som vi mener, Danmark kan absorbere. Det er bedst for mennesker på flugt, og det er bedst for Danmark.

Alle politikområder