Natur

Vi skal bevare den smukke danske natur
Bugtende åer, smukke kyster og grønne skove. Den danske natur er uvurderlig. Fremtidige generationer fortjener at leve i et Danmark i naturlig balance, hvor frisk luft og rent vand i hanen er en selvfølge. Vores lille land er beriget med en unik natur. Den skal vi værne om. Vi arbejder målrettet på, at større dele af Danmark bliver udlagt til natur herunder nationalparker.

Desværre er dansk natur og biodiversitet udfordret. Antallet af arter, der uddør, har aldrig været højere, end det er i dag. Vi har et ansvar for at værne om naturen. Både fordi naturen har en værdi i sig selv, men også fordi vi mennesker er dybt afhængige af en stærk og velbevaret natur.

Derfor vil vi:
Vi har med vores finanslovsforslag for 2022 afsat 100 mio. kr., udover det regeringen har afsat, til en øget pulje til natur og biodiversitet. Samtidig har vi afsat 20 mio. kr. til forundersøgelse af etablering af stenrev ved kyststrækninger. Stenrev kan være med til at styrke biodiversiteten i havene og beskytte imod sandflugt ved danske kyststrækninger. Det bliver vigtigere fremover, hvor klimaforandringer og stigende vandstand bliver et større problem. Dertil har vi også afsat en pulje på 700 mio. kr. i 2022, der blandt andet skal dække behov for mere kystsikring.

Læs mere her

Alle politikområder