Mobning

Et godt og trygt børneliv er en barndom uden mobning. Uanset om det sker i skolegården eller efter skole, er mobning uacceptabelt. Den er udtryk for et usundt fællesskab. Bliver man mobbet, husker man det hele sit voksenliv.

Mobning er de voksnes ansvar. Derfor skal skolerne og forældrene have de bedste redskaber til at forebygge og bekæmpe mobning. I dag foregår mobning på nye måder. Det er ikke kun i skoleklassen eller i idrætshallen men også digitalt på Facebook, i online spil eller på andre sociale medier. Derfor skal vi gribe det anderledes an, end vi gjorde for 10 år siden.

Alle politikområder