Forside|Politik|Internationalt samarbejde

Internationalt samarbejde

Vores udenrigspolitik handler om at fremme danske interesser og værdier i udlandet. Danmarks aktive rolle i NATO og EU er to af grundpillerne i vores internationale engagement.

Frihed, demokrati og sikkerhed er ingen selvfølge. Viljen og evnen til at forsvare vort lands suverænitet og den demokratiske styreform vil altid være central. Som led heri skal Danmark deltage aktivt i det internationale samarbejde.

NATO-samarbejdet er kernen i den militære del af vores internationale engagement. NATO opretholder desuden det transatlantiske engagement, der er helt afgørende for Danmarks sikkerhed.

Det er også i klar dansk interesse at arbejde for maksimal indflydelse i EU. Danmark er på linje med andre mindre lande afhængig af, hvordan det går i verden omkring os, og et velfungerende og samarbejdende EU er en forudsætning for, at vi kan skabe vækst, job, sikkerhed og velstand i Europa og Danmark.

Alle politikområder