Forside|Politik|En folkeskole der er god for alle

En folkeskole der er god for alle

En god start på livet kræver, at børn bliver fagligt dygtige og alment dannede, når de går i skole. Det er ikke i tilstrækkelig grad tilfældet i dag.

Cirka hver ottende afgangselev forlader fortsat folkeskolen uden at have bestået dansk eller matematik. Det er alt for mange, som dermed ikke har kundskaber til at kunne begå sig – hverken i uddannelsessystemet, på arbejdsmarkedet eller som borgere i et demokratisk samfund.

Det er et svigt fra folkeskolen. Vi står i dag med mange af de samme udfordringer, som man prøvede at løse med folkeskolereformen tilbage i 2014.

Det skyldes, at alt for mange ressourcer er blevet spildt på initiativer, som har fokuseret på at levere meget undervisning af for dårlig kvalitet: understøttende undervisning, tvungne lektiecafeer og en for lang skoledag.

Forsøget på at indføre en heldagsskole har på den ene side svigtet de bogligt dygtigste elever, der har savnet faglige udfordringer. Den har på den anden side også svigtet de elever med særlige udfordringer og behov, som har svært ved at passe ind i den konventionelle undervisning. Begge dele fører til mistrivsel blandt for mange elever.

For at vi kan give alle børn en bedre skolegang, ønsker vi ændringer af folkeskolen. Ikke revolutioner, der kaster landets skoler ud i nye risikable omstillinger. Men hårdt tiltrængte ændringer, der målrettet adresserer de udfordringer, som skolereformen har efterladt uløst.

Med otte konkrete forslag vil vi skabe en folkeskole, som udfordrer alle elever, der hvor de er.

Læs det konservative udspil her

Alle politikområder