Forside|Politik|Hurtige responstider i hele landet

Hurtige responstider i hele landet

I nogle tilfælde er det ikke nok at styrke den nære familielæge – her er behovet mere akut. Når den livstruende sygdom rammer, tæller hvert et minut. Her skal ambulancen kunne komme hurtigt frem. Derfor har vi i foregående regeringsperiode arbejdet på at styrke akutindsatsen.

Eksempelvis har vi oprettet en speciallægeuddannelse i akutmedicin, udvidet den landsdækkende akutlægehelikopterordning med en ekstra akutlægehelikopter og sat nye mål for akutbehandlingen i hele Danmark. Det er med til at fremtidssikre en lige adgang til sundhed for alle danskere. Og vi vil forsat kæmpe for, at danskerne oplever hurtige responstider i hele landet.

Alle politikområder