Energi

Danmark har en styrkeposition inden for grønne virksomheder. Vi er verdensmestre i ny vedvarende energi og energieffektive teknologier. Den styrkeposition skal bevares, så vi også i fremtiden kan skabe grønne arbejdspladser.

Danskernes elforbrug skal dækkes af vedvarende energi i 2030. Andelen af vedvarende energi i Danmark skal være på 55% i 2030. I 2050, skal Danmark ikke udlede flere drivhusgasser, end vi kan kompensere for ved et tilsvarende CO2-optag. Transportsektoren skal omstilles og bruge vedvarende energi, og der skal stilles krav til energioptimering af boliger.

Alle politikområder