Forside|Politik|Indvandrere skal forsørge sig selv

Indvandrere skal forsørge sig selv

Indvandrere skal arbejde og som udgangspunkt forsørge sig selv. Sådan er det for dem, der er født i Danmark, og sådan skal det selvfølgelig også være for dem, der kommer hertil. Desværre er det langt fra virkeligheden.

De seneste år har det været voldsomme tal på beskæftigelsesfrekvensen blandt især ikke-vestlige indvandrere. Eksempelvis er cirka halvdelen af alle ikke-vestlige indvandrerkvinder ikke i beskæftigelse. Det er dybt bekymrende, for det betyder, at kvinderne er isolerede fra resten af det danske samfund.

Vi skal turde at stille krav til hinanden – også til dem, der ikke er født her. Kommer man til Danmark, følger der et ansvar med. Man skal forsørge sig selv og sine. Derfor skal flere indvandrere i arbejde. Det er uholdbart, at så mange mennesker ikke yder – men kun modtager penge fra det offentlige.

Således er ikke-vestlige indvandrere overrepræsenteret i statistikkerne for kontanthjælp og førtidspension. Selvom de kun udgør en lille del af befolkningen, udgør de en langt større del af kontanthjælpsmodtagerne. Det er kort sagt uacceptabelt.

Danmark skal være åbent for dem, der ønsker at bidrage positivt til vores samfund – økonomisk og kulturelt. Men vi hverken kan eller vil acceptere, at mennesker kommer hertil for at udnytte vores velfærdssystem eller begå kriminalitet.

Desværre har regeringen taget flere skridt i den forkerte retning. Regeringen har hævet ydelserne for indvandrere, så de nu har endnu mindre grund til at tage et arbejde. Det er en helt forkert prioritering. For os er det afgørende, at indvandrere forsørger sig selv.

Derfor vil vi:

  • Sikre, at Danmark er åbent for dem, der bidrager positivt – økonomisk og kulturelt – og lukket for dem, der ikke gør
  • Arbejde ud fra en grundpræmis om, at mennesker som udgangspunkt skal forsørge sig selv
  • Sikre en betydelig økonomisk forskel mellem at være i arbejde og på offentlig forsørgelse

Alle politikområder