Forside|Politik|Et bedre liv for borgere med handicap

Et bedre liv for borgere med handicap

Borgere med handicap fortjener også et liv med værdighed og muligheder.

Borgere med handicap fortjener et liv med værdighed og muligheder. Vi har som samfund et ansvar for at sikre, at et medfødt handicap aldrig må betyde, at man ikke kan opnå ens drømme og mål i livet. Det handler for os om at sikre, at alle medborgere har mulighed for at få det liv, som de ønsker.

Samtidig mener vi, at borgere med handicap skal have den hjælp, pleje og omsorg, de har behov for, for at få deres hverdag til at fungere med respekt for det enkelte menneske. For vi skal huske på, at vi alle er forskellige og har forskellige behov. Det gælder også borgere med handicap.

En række resultater på handicapområdet
Disse tiltag er ikke vores eneste initiativ på handicapområdet. Det Konservative Folkeparti har med socialminister Mai Mercado i spidsen brugt tiden i regeringen på at styrke mennesker med handicaps vilkår i vores samfund. Det har kastet en række resultater af sig:

1. Diskriminationsforbud

Diskriminationsforbuddet er måske det resultat, vi er mest stolte af. Indtil 1. juli 2018 var det lovligt at diskriminere. Før forbuddet var der ikke noget at gøre, hvis man blev chikaneret eller uretfærdigt behandlet, så længe ikke foregik i forbindelse med arbejdet. Der var ingen steder, man kunne klage og få genoprejsning. Ingen steder man kunne søge retfærdighed. Det fik vi ændret. 

2. Koordinerende sagsbehandlere

Vi styrkede indsatserne på børnehandicapområdet, således at vi nu afprøver modeller for koordinerende sagsbehandlere, der arbejder helhedsorienteret med den unges behov. Når vi har den rette model kan vi brede det ud til alle kommuner. Med satspuljeaftalen for 2018 prioriterede vi næsten 430 mio kr til handicapområdet.

3. Styrket kvalitet i kommunernes sagsbehandling 

Vi har også fået gjort noget ved kvaliteten i kommunernes sagsbehandlinger. Og det har været nødvendigt. For 52% af alle de sager der blev påklaget til Ankestyrelsen i 2017 blev omgjort og tilbagevist til fornyet behandling! Det sætter retssikkerheden under stort pres, og der er for mange fejl! 

4. Flere mennesker med handicap i job 

Alle kan bidrage på vores arbejdsmarked. Selvfølgelig også mennesker med et handicap. De mennesker skal også opleve glæden ved at være en del af et arbejdsfællesskab, og glæden ved at bidrage. Vi står midt i et opsving. Vi skal have alle med på vognen. Men der er for mange myter og for mange fordomme, som står i vejen for menneskser med handicap. Derfor sikrer vi nu, at flere mennesker med handicap kan komme i job ved at bruge 128 mio kr fra 2019 og frem. 

Alle politikområder