Forside|Politik|Et bedre liv for borgere med handicap

Et bedre liv for borgere med handicap

Borgere med handicap fortjener også et liv med værdighed og muligheder.

Vi har som samfund et ansvar for at sikre, at et handicap aldrig må betyde, at man ikke kan opnå ens drømme og mål i livet. Det handler for os om at sikre, at alle medborgere har mulighed for at få det liv, som de ønsker.
Samtidig mener vi, at borgere med handicap skal have den hjælp, pleje og omsorg, de har behov for, for at få deres hverdag til at fungere med respekt for det enkelte menneske. For vi skal huske på, at vi alle er forskellige og har forskellige behov. Det gælder selvfølgelig også borgere med handicap.

Derfor arbejder vi benhårdt for at forbedre livet for borgere med handicap og deres pårørende. Under sidste regeringsperiode hvor Mai Mercado var socialminister, leverede hun blandt andet følgende resultater:

1. Diskriminationsforbud
Diskriminationsforbuddet er måske det resultat, vi er mest stolte af. Indtil 1. juli 2018 var det lovligt at diskriminere. Før forbuddet var der ikke noget at gøre, hvis man blev chikaneret eller uretfærdigt behandlet, så længe det ikke foregik i forbindelse med arbejdet. Der var ingen steder, man kunne klage og få genoprejsning. Ingen steder man kunne søge retfærdighed. Det fik vi ændret.

2. Koordinerende sagsbehandlere
Vi styrkede indsatserne på børnehandicapområdet, således at vi nu afprøver modeller for koordinerende sagsbehandlere, der arbejder helhedsorienteret med den unges behov. Når vi har den rette model kan vi brede det ud til alle kommuner. Med satspuljeaftalen for 2018 prioriterede vi næsten 430 millioner kroner til handicapområdet.

3. Styrket kvalitet i kommunernes sagsbehandling
Vi har også fået gjort noget ved kvaliteten af kommunernes sagsbehandlinger. Og det har været nødvendigt. For 52 procent af alle de sager, der blev påklaget til Ankestyrelsen i 2017, blev omgjort og tilbagevist til fornyet behandling! Det sætter retssikkerheden under stort pres, og der er for mange fejl!

4. Flere mennesker med handicap i job
Alle kan bidrage på vores arbejdsmarked. Selvfølgelig også mennesker med et handicap. De mennesker skal også opleve glæden ved at være en del af et arbejdsfællesskab, og glæden ved at bidrage. Vi står midt i et opsving. Vi skal have alle med på vognen. Men der er for mange myter og for mange fordomme, som står i vejen for mennesker med handicap. Derfor sikrer vi nu, at flere mennesker med handicap kan komme i job ved at bruge 128 millioner kroner fra 2019 og frem.

Men vi stopper ikke her, for der er stadig rigtigt meget, som kan gøres bedre på handicapområdet. Derfor vil vi fortsætte kampen. Vi mener nemlig, at et samfund skal bedømmes ud fra, hvordan det behandler sine udsatte borgere – og lige nu har vi et stykke vej igen.

Alle politikområder