En styrket indsats mod indbrud

Antallet af indbrud er faldende, men nogle områder er stadig hårdt ramt. Du skal kunne føle dig tryg i dit eget hjem.

Konservative vil styrke indsatsen mod indbrud. Indbrudskriminalitet er en meget alvorlig forbrydelse, som frarøver helt almindelige borgere den tryghed og sikkerhed, som bør være forbundet med hjemmet.

Heldigvis er indbrudskriminalitet generelt faldende i Danmark. Men sammenlignet med andre europæiske lande, så er Danmark fortsat blandt de lande, som oplever flest indbrud. Det kan vi gøre bedre.

Derfor præsenterer vi nu tre konkrete initiativer, som vi tager med til bordet, når der til efteråret skal forhandles om en ny flerårsaftale for dansk politi. Prioriteringen skal ses i lyset af, at vi ønsker, at dansk politi styrkes med 600 mand over de kommende fire år.

1. 100 politiårsværk skal tilføres den særlige indbrudsindsats

Vi ønsker at styrke indsatsen mod organiseret indbrudskriminalitet. Derfor foreslår vi, at der tilføres 50 politiårsværk til både Særlig Efterforskning Øst (SEØ) under Københavns Politi og Særlig Efterforskning Vest (SEV) under Østjyllands Politi, så vi kan styrke indsatsen mod f.eks. omrejsende kriminelle og organiseret indbrudskriminalitet.

Vi foreslår, at der oprettes særlige ’udkørende teams’, som kan rykke ud og bistå kredse, der er særligt plaget af indbrudskriminalitet.

2. ”Hot spots” i særligt indbrudsplagede områder

Politiet skal iværksætte en særlig indsats i de områder, som er særligt belastet af indbrudstyveri. Konkret skal politiet på landsplan udvælge de områder, såkaldte ”hot spots”, hvor der er særlige problemer med indbrud.

I de særlige ”hot spots” vil politiet have fokus på at forebygge indbrud via råd og vejledning, sikre målrettet patruljering og en hurtig og effektiv politiindsats, når der bliver begået et indbrud.

3. Forlæng lagring af ANPG-oplysninger til 3 måneder

ANPG (automatisk nummerplade genkendelse) er et af de redskaber, som har gjort arbejdet lettere for dansk politi, når de skal opklare eksempelvis grænseoverskridende organiseret kriminalitet, herunder indbrudskriminalitet.

I dag skal politiet slette nummerpladeoplysninger allerede efter 24. timer. Vi ønsker at give politiet lov at gemme oplysningerne i tre måneder, så de har bedre mulighed for at opklare grænseoverskridende kriminalitet. 

Alle politikområder