Forside|Politik|Alle skal have deres egen familielæge

Alle skal have deres egen familielæge

Familielægen er rygraden i det danske sundhedsvæsen. Derfor foreslår Det Konservative Folkeparti at sikre, at alle danskere har deres egen familielæge. Desværre står over 100.000 danskere uden egen læge – og det tal vil stige til over 200.000 næste år. 70 procent af alle lægepraksisser har lukket for tilgangen af nye patienter. Og 1,8 millioner danskere bor i et lægedækningstruet område. Det skal vi tage alvorligt.

Familielægen skaber tryghed

Familielægen er vigtig for Det Konservative Folkeparti, fordi vores egen læge kender os og vores sygdomshistorik. Det skaber tryghed. Og det er vigtigt, at borgerne kan føle sig trygge, når de har brug for hjælp og omsorg.

100 flere læger

Med sundhedsreformen uddanner vi 100 flere praktiserende læger i år 2020, men det er forsat ukendt hvor mange praktiserende læger, der uddannes i årene efter 2020. Det Konservative Folkeparti foreslår konkret at uddanne 100 flere praktiserende læger hvert år frem mod 2027. Samtidig vil vi øge antallet af introduktionsstillinger på almen medicin med 150 årligt som en forudsætning for, at lægerne kan søge de nye hoveduddannelsesstillinger. I årene efter 2027 vil der være et øget optag på 30 ekstra hoveduddannelsesstillinger årligt. Det betyder, at vi sikrer 1.500 flere praktiserende læger, hvilket vil sørge for, at alle får deres egen familielæge ifølge PLO.

Fuldt finansieret 

Forslaget er mest udgiftstungt i årene omkring 2025. I 2025 koster forslaget 333,5 millioner kroner. Forslaget finansieres igennem råderummet, som i 2025 er på 24,5 milliarder kroner ifølge Finansministeriet.

Det vil Det Konservative Folkeparti:

  • Sikre at alle danskere har deres egen familielæge.
  • Uddanne 100 flere læger årligt frem mod 2027, så vi sikrer 1.500 flere læger i 2032.

Alle politikområder