Forside|Politik|Alle skal have deres egen familielæge

Alle skal have deres egen familielæge

Familielægen er rygraden i det danske sundhedsvæsen. Derfor foreslår Det Konservative Folkeparti at sikre, at alle danskere har deres egen familielæge. Desværre stod over 126.000 danskere uden egen læge i 2021 – og det problem får vi ikke løst, hvis vi ikke tør handle politisk.
Det tør vi.

Familielægen skaber tryghed
Familielægen er vigtig for Det Konservative Folkeparti, fordi vores egen læge kender os og vores sygdomshistorik. Det skaber tryghed. Og det er vigtigt, at borgerne kan føle sig trygge, når de har brug for hjælp og omsorg.

1.500 flere praktiserende læger
Det Konservative Folkeparti har fremlagt en plan, der vil sikre 1.500 flere praktiserende læger – så alle har en familielæge i Danmark. Vi vil konkret øge antallet af pladser på speciallægeuddannelsen i almen medicin, således at der optages 400 speciallægestuderende i perioden 2022-2027. Samtidig vil vi øge antallet af introduktionsstillinger på almen medicin med 150 årligt som en forudsætning for, at lægerne kan søge de nye hoveduddannelsesstillinger.

Fuldt finansieret
Forslaget er mest udgiftstungt i årene omkring 2027. I 2027 koster forslaget 367 millioner kroner. Forslaget finansieres igennem råderummet, som i 2025 er på 16 milliarder kroner.

De røde partier er imod
Vi har ad flere omgange sendt forslaget til behandling i Folketinget, men hver gang har Socialdemokratiet og de røde partier været imod. Vi kæmper fortsat ihærdigt for, at alle danskere skal have en familielæge. For vi mener, at familielægen er kernevelfærd.

Derfor vil vi:

  • Sikre, at alle danskere har en familielæge.
  • Uddanne 1.500 flere praktiserende læger, så vi helt løser lægemanglen i almen praksis.

Alle politikområder