Miljø

Der er intet så forpligtende som ansvaret over for vores børn og børnebørn. De har fortjent at vokse op i et Danmark i naturlig balance, hvor frisk luft og rent vand i hanen er en selvfølge. Vi har et smukt land. Men det er ikke en selvfølge, at vi også har det i fremtiden. Skal vi give et grønnere Danmark videre til de næste generationer, må vi ikke lade stå til.

Vi vil gerne have naturskønne nationalparker, der sikrer et rigt dyreliv i danske naturområder. Vi skal beskytte vores rene grundvand, og så skal vi øge det økologiske landbrugsareal, så det fylder 15 procent af det samlede landbrugsareal, så alle får bedre adgang til naturlige fødevarer, der tager hensyn til miljø og dyrevelfærd.

Vi har rent drikkevand direkte fra hanen. Det skal vi fortsat have. Derfor skal vi sørge en målrettet regulering af de landbrugsarealer, der påvirker miljøet mest. Samtidig skal vi støtte omlægningen til økologisk landbrug.

Derfor arbejder vi hele tiden for ambitiøse tiltag for det danske miljø, herunder økologi, forskning, naturgenopretning og bedre regulering af erhvervslivets påvirkning af miljøet. Vi skal værne om den natur, vi har fået af vores forfædre. Vi kan ikke gøre det om.

Alle politikområder