Forside|Politik|Ligestilling

Ligestilling

Mænd og kvinder skal have samme muligheder i livet. Mænd og kvinder må ikke blive behandlet ulige. Vi er kommet rigtig langt med ligestillingen i Danmark. Men der er stadig problemstillinger, der skal arbejdes på. Eksempelvis har vi styrket straffeloven ift. både voldtægt og psykisk vold i nære relationer.

Vi har fokus på lighed i muligheder. Mænd og kvinder og i øvrigt alle andre grupper skal have lige muligheder for at udfylde deres personlige potentiale. Derfor skal der være lige adgang til eksempelvis uddannelse og arbejdsmarked. Men staten skal ikke gå ind efterfølgende og indføre kvoter på arbejdspladser eller i bestyrelser. Det skal være dine evner og ikke dit køn, der afgør, om du bliver ansat i en bestemt stilling. Kvoter og tvungen barsel er ikke den rette vej at gå. Frihed og lighed i muligheder er den eneste retfærdige måde at bekæmpe manglende ligestilling på.

Alle politikområder