Familien er det vigtigste i vores liv

En god start på livet starter i et sundt familieliv. Ingen daginstitutioner kan ændre på forældrenes betydning og ansvar for at give deres børn en tryg og udviklende opvækst.
Men som forælder står man ikke alene med ansvaret. I dag går langt de fleste børn i børnehave, vuggestue eller dagpleje. Det er her, børnene bruger allerflest timer uden for hjemmet, og derfor skal vi sikre, at børnene er glade og trygge, men også at de udvikler sig sammen med andre børn.

Når du afleverer dit barn om morgenen, lægger du et lille stykke af dig selv i pædagogernes hænder. Det kræver en enorm tillid til, at der bliver draget omsorg for dit barn. Der skal være trygge læringsmiljøer og sammenhængende forløb, der stimulerer dit barns nysgerrighed, sprog og tillid til andre mennesker. Det er helt afgørende forudsætninger for, at dit barn kan forfølge sine drømme og mål senere i livet.

Alle børn har ret til en tryg, glad og udviklende start på livet.

Alle politikområder