Forside|Politik|Dagtilbud

Dagtilbud

Børn skal have en tryg, glad og udviklende start på livet. Når du afleverer dit barn om morgenen, lægger du et lille stykke af dig selv i pædagogernes hænder. Det kræver en enorm tillid til, at der bliver draget omsorg for dit barn.

Familien er det vigtigste i vores liv. En god start på livet starter i et sundt familieliv. Ingen daginstitutioner kan ændre på forældrenes betydning og ansvar for at give deres børn en tryg og udviklende opvækst.

Men som forældre står man ikke alene med ansvaret.

Langt de fleste børn går i børnehave, vuggestue eller dagpleje. Det er her, børnene bruger allerflest timer uden for hjemmet, og derfor skal vi sikre, at børnene er glade og trygge, men også at de udvikler sig sammen med andre børn.

Der skal være trygge og stimulerende læringsmiljøer og sammenhængende forløb for børn, der hjælper til med, at dit barn udvikler nysgerrighed, sprog og tillid til andre mennesker. Det er helt afgørende forudsætninger for, at dit barn kan få lov til at forfølge sine drømme og mål senere i livet.

Alle politikområder